Klik (clique)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde her iki düğümü birbirine bir kenar ile bağlanmış alt graflara verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki grafikte bir klik kırmızı çizgiler ile işaretlenmiştir. Buna göre {A,B,C,D} alt grafı bir kliktir. Sosyal bilimlerde de aynı kelime(klik) bir toplumun en alt birimine verilen isimdir. Bunun sebebi doğrudan bağlantısı olan ve komşuluğu bulunan […]

Devam

İstikra ile ispat (Tüme varım, Proof by Induction)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir kaziyeyi (önerme) ispat ederek nazariye (teorem) elde etme yöntemidir. İstikra cüz’îler (tikeller) den küllî (tümel) ye gitme yöntemidir dolayısıyla örneklerden yola çıkarak her zaman için geçerli bir sonuç elde ederek ispat yapılır. Her istikra için bir esas(basis) bir de istikra(induction) safhası(step) bulunur.  Bu iki safhanın ispatı bütün durumların ispatı demektir. […]

Devam

Binaen Burhan (İnşâa ile İspat , Proof by Construction, Binaenaleyh)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde kullanılan ispat yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemde bir varlığın oluşmasının gösterilmesi hedeflenir.  Örneğin aşağıdaki teoriyi inşaa yöntemi ile ispat edelim: “2’den büyük her çift n sayısı için n düğüm içeren 3-düzenli graf bulunur” Öncelikle k-düzenli graf tanımını hatırlayalım: Bir graf üzerindeki her düğümün “k” kadar komşusu bulunması durumuna k-düzenli […]

Devam

k-düzenli graf ( k-regular graph)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerindeki her düğümün “k” kadar komşusu bulunması durumuna k-düzenli graf denilir. Örneğin aşağıdaki graf 2-düzenli bir graftır çünkü her düğümün derecesi 2’dir.

Devam

Nazariye (Teori, Kuram, Theorem)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimleri açısından matematiksel olarak ispat edilmişi kaziyeler (önermeler, statements) birer nazariyedir. Bazı kaziyelerin(önermelerin) doğruluğu ise sırf  farklı teorilerin ıspatına yardımcı oluyor diye ıspatlanır. Bu tip kaziyelere (önermelere) ise önkuram (önsav, lemma) adı verilmektedir. Bazı durumlarda ise bir nazariyenin ispatı bize bazı başka neticelerin doğru olduğunu gösterir. Bu tarz kendiliğinden doğruluğu […]

Devam

Alt Dizgi (Substring)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir dilde tanımlı olan ve o dildeki alfabenin üyesi olan semboller ile üretilmiş her dizginin alt dizgisi olabilir. Alt dizgi o dizginin belirli bir kısmına verilen isimdir. Buna göre örneğin boş dizgi her dizginin alt dizgisidir. Örneğin bir dildeki alfabe aşağıdaki şekilde tanımlı olsun: ∑1 = {0,1} Buna göre dilimizde sadece […]

Devam

Dizgi (String)

  Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir dilde bulunan ve o dilin tanımlı olan alfabesi içerisindeki sembollerin çeşitli sayılarda ve çeşitli sırada dizilmesi ile elde edilen yazılardır. Örneğin bir dildeki alfabe aşağıdaki şekilde tanımlı olsun: ∑1 = {0,1} Buna göre dilimizde sadece “0” ve “1” sembolleri tanımlı demektir. Bu dilde örneğin w1=0 veya w2=10101011010 gibi bir […]

Devam

Alfabe (Abece, Alphabet)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve yazıları ifade etmeye yarayan sembollerden oluşmuş kümelere verilen isimdir. Buna göre bir dildeki olası bütün semboller kullanılarak oluşturulan alfabeler kullanılarak metinlerin elde edilmesi mümkündür. Bilgisayar bilimlerindeki alfabelerde bulunan semboller sınırlı sayıda kabul edilmiştir. Örneğin aşağıda çeşitli semboller içeren alfabe örnekleri verilmiştir: ∑1 = {0,1} ∑2 = {a,b,c,d,e,f} […]

Devam

Sembol (Harf, İşaret, Symbol)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde kullanılan ve yazıları ifade etmeye yarayan en küçük ifade birimine verilen isimdir. Buna göre bir dildeki olası bütün semboller kullanılarak oluşturulan alfabeler kullanılarak metinlerin elde edilmesi mümkündür. Bilgisayar bilimlerindeki alfabelerde bulunan semboller sınırlı sayıda kabul edilmiştir. Örneğin aşağıda çeşitli semboller içeren alfabe örnekleri verilmiştir: ∑1 = {0,1} ∑2 = […]

Devam