Basit Döngü (Simple Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bir döngünün başlangıç ve bitiş düğümleri olan düğümü dışındaki bütün düğümlerin, bu döngü içerisinde sadece bir kere geçmesi durumunda bu döngüye basit döngü adı verilir.

Devam

Bağlı graf (conected graph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bütün düğümleri diğer bütün düğümlere bağlayan bir yol bulunuyorsa bu graflara bağlı graf denilir.

Devam

Döngü (Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde bir düğümden başlayıp aynı düğümde biten yola döngü adı verilir Örneğin yukarıdaki grafta A düğümünden başlayarak gene bu düğümde biten {A,C,D}  döngüsü tasvir edilmiştir.

Devam

Altgraf (Subgraph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir grafikte bulunan düğüm ve kenarlardan sadece bir kısmını içeren grafa verilen isimdir. Her altgraf da bir graftır. Ayrıca grafın kendisi de altgraflarından bir tanesidir. Örneğin yukarıdaki şekilde bir graf ve bir alt grafı yanyana gösterilmiştir.

Devam

Yol (Path)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerinde bir veya daha fazla düğümden ve kenardan geçen rotaya verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki graf üzerinde bir yol gösterilmiştir. Yolların yazılışı ise geçtikleri düğümlerin sırasıyla yazılması ile elde edilir. Örneğin yukarıdaki yolu {A,C,D} olarak göstermek mümkündür.

Devam

Yönlü Graflar (Directed Graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafın kenarlarının yön belirtmesi durumunda bu grafa yönlü graf adı verilir. Bir kenar iki düğümü birleştirmektedir. Yönlü bir kenar ise bir düğümden diğer düğüme gidilebilen yönü göstermektedir. Bu kenarın gösterdiği yönün tersine doğru da hareket edilebilmesi durumunda bu ikinci bir kenar ile ifade edilir. Yukarıda A ile B düğümleri […]

Devam

Yönsüz graflar (undirected graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafta bulunan kenarların yön bildirmemesi durumunda bu grafa yönsüz graf denilir. Bu durumda iki düğüm arasında bulunan kenar, her iki yönlü de hareket edilebileceğini ifade eder. Örneğin yukarıdaki graf yönsüzdür. Bu grafta A ile B düğümleri arasında bir a kenarı bulunmaktadır. Bu kenar yönsüz olduğu için hem A’dan B […]

Devam

Graf (Şekil, Graph)

Graph (Şekil) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında bulunan ve gerçek hayatta çeşitli sebeplerle karşılaşılan yapıları temsil amacıyla kullanılan şekillerdir. Örneğin bir bilgisayar ağını, karakenarları haritasını veya bir karar ağacını graflar kullanarak temsil etmek mümkündür. Bilgisayar bilimleri çeşitli uygulamalarda karşılaşılan bu yapıları ifade etmek için çeşitli matematiksel ve görsel yöntemlerden faydalanır. Buna göre bir grafta […]

Devam

Kenar (Edge)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER  Bir graf üzerindeki her çizgiye kenar adı verilir. kenarlar düğümleri birleştirdikleri için bu ismi almışlardır. Graf teorisinde bir kenaru ifade etmek için birleştirdiği düğümlerin isimleri yazılır. Örneğin aşağıdaki şekildeki “a” kenarunu ifade etmek için (A,B) gösterimi kullanılır.

Devam

Düğüm (Node)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerindeki her noktaya düğüm adı verilir. Düğümler, kenarlar kendi üzerlerinde birleştiği için bu ismi almışlardır. Graf teorisine göre bir düğümün derecesi o düğümde bulunan kenar sayısıdır. Örnepin aşağıdaki grafta A düğümünün derecesi 3’tür.

Devam