Dinamik Programlama (Dynamic programming)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir problem tahlil ve çözüm yöntemi olan dinamik programlama yapı olarak parçala fethet yöntemine benzer. Tek farkı problemi parçalara böldükten sonra aynı problemin tekrarı olan parçaları bir kerede çözüp her tekrar için ayrı bir çözüm yapmamasıdır. Örneğin fibonacci serilerini ele alalım, Bu seriyi üreten örnek kod aşağıda verilmiştir: int fibonacci(int n) […]

Devam

parçala fethet yöntemi (divide and conquer)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yöntem algoritma analizinde çok kullanılan, bir algoritmayı tahlil etmek veya yeni bir algoritma oluşturmak için kullanılan yaklaşımlardan birisidir. Bu yaklaşıma göre problem ufak ve çözülmesi nispeten daha kolay olan parçalara bölünür. Her parça ayrı ayrı çözüldükten sonra sonuçlar birleştirilerek genel problemin çözümü elde edilir.

Devam

Alt küme toplamı problemi (subset sum problem)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Algoritma teorisinde meşhur problemlerden birisidir. NP-Complete problemlere iyi bir örnektir. Problemin tanımı aşağıdaki şekildedir: verilen eksi ve artı tam sayılar kümesinin herhangi bir alt kümesinin toplamının 0 olduğunu bulmak. Bu problemin kontrol edilmesi oldukça basittir ancak verilen sayı kümesinden yukarıdaki tanımı sağlayan bir alt küme bulmak kolay değildir. Problemin örnek çözümü: […]

Devam

Pointer (Gösterici) ve Diziler (Arrays)

Pointerlar ve kullanımları Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pointer (gösterici) basitçe bir değişkenin bir hafıza alanını göstermesi demektir. C dilinde pointerlar: Veritipi *pointeradi; Şeklinde tanımlanır. Burada veritipi int, char, float gibi değişken tipleridir. Pointer adı ise bir değişken adının taşıması gereken özellikleri taşıyan ve tanımlandığı scope (geçerlilik alanında) yaşayacak olan değişken adıdır. Bir değişkenin başına […]

Devam