A-Hafızalama (A-Buffer)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde birden fazla yüzün aynı nokta üzerine görüntüsünün düşmesi (projection) durumunda hangi yüzün görüntüleneceğine karar vermekte kullanılan yöntemdir. Derinlik hafızalama yönteminin şeffaf yüzleri göstermedeki yetersizliği üzerine geliştirilmiştir. Buradaki amaç bir noktadan bakıldığında birden fazla yüzün görünmesi halinde nasıl bir görüntü oluşturulacağını belirlemektir. A-Hafızalama yöntemi veri yapısı olarak bağlı liste […]

Devam

Derinlik Hafızalama (Depth Buffering , z-buffer)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar Grafiklerinde bir görüntünün oluşturulması sırasında aynı noktaya düşen birden fazla yüz (polygon) bulunuyorsa bu yüzlerden hangisinin nasıl görüntüleceğini belirleyen hafıza yönetimidir. Bu durumu aşağıdaki şekil üzerinden anlaşılabilir: Şekilde bir görüntü düzlemindeki bir noktanın (x,y) oluşması için etkili olan 3 yüzey gösterilmiştir. Aslında bu yüzeylerin herbirisi ayrı ayrı ele alındığında […]

Devam

Arka Yüz Algılama (Back Face Detection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde bir şeklin herhangi bir yüzünün görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verilmesi işlemidir. Aşağıdaki şekli ele alalım: Yukarıdaki şekilde Görüntü vektörü (V view) ve piramiti oluşturan yüzlerden birisinin Normal vektörü verilmiştir. Bir yüzün (polygon) görüntülenip görüntülenmemesi: Ax + By + Cz < 0 veya  V . N > 0 formülü sağlanıyorsa […]

Devam

OpenGL ile Perspektif

Yazan : Şadi Evren ŞEKER OpenGL kullanılarak perspektif değerlerinin 3 boyutlu uzayda uygulanması için aşağıdaki verilerin belirlenmesi gerekir: kameranın konumu kameranın açısı (Baktığı yön) perspektif şekli ve katsayıları Yukarıdaki maddelerden ilki opengl ortamında, glLookAt fonksiyonu ile programlanmaktadır. glLookAt(eyex, eyey, eyez, atx, aty, atz, upx, upy, upz); Yukarıdaki değerleri verilen fonksiyonun kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilmşitir: Buna […]

Devam

OpenGL ve Kamera Görüntüsü (Camera Viewing)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER OpenGL kütüphanesi ile uzayda istenilen bir noktaya kamerayı koymak ve bu noktadan istenilen bir yöne istenilen açı ile bakmak mümkündür. Bu işlemin 3 öğesi bulunur: Kameranın bulunduğu koordinatlar Kameranın baktığı yöndeki noktanın koordinatları Kameranın bu eksen üzerindeki açısı Kısaca bu durum aşağıdaki şekilde görüntülenmiştir: Yukarıdaki şekilde de gösterildiği üzere kamera […]

Devam

Şev Yansıması (Oblique Projection)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde şev veya eğri izdüşümü olarak geçen yansıma şekline göre bir şeklin sanki bir ışık kaynağından gölgesi düşüyormuş gibi yansımadıdır. Buna göre şekil yansıdığı düzlem üzerine eğilmiş olduğu için bu izdüşümüne şev izdüşümü adı verilir. Yukarıdaki şekilde (x,y,z) noktasının düzlemle  açısı yapan çizginin düzlem üzerinde oluşturduğu izdüşüm gösterilmiştir. Buna göre […]

Devam

İzometrik İzdüşüm (Isometric Projection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde, bir paralel izdüşüm çeşidi olan dik izdüşümün alt çeşidi olan eksensel izdüşümün özel bir halidir. Buna göre bir izdüşüm düzleminin bütün eksenleri kesmesi durumudur: Yukarıdaki şekilde izdüşümün alındığı düzlem bütün eksenler ile kesişmiştir. Bu kesişim sonucunda eksensel izdüşümlerden farklı olarak yansıma alınır.

Devam

Eksensel İzdüşüm (Axonometric Projection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde kullanılan bir izdüşüm yöntemidir. Paralel izdüşümün bir çeşidi olan dik izdüşümün (orthonogal projection) bir çeşididir. Buna göre bir objenin eksenlere olan yansıması alınır. Yani iz düşümün alınacağı düzlem iki ekseni kesen ve bir eksene paralel olarak duran bir düzlemdir. Şekilde de görüldüğü üzere eksenlerdeki izdüşümleri alınmıştır.

Devam

Dik İzdüşüm (Orthogonal, Orthographic Projection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir düzleme şeklin diklemesine olarak yansıtılmış halidir. Paralel izdüşümün (Parallel Projection) özel bir halidir.  Aşağıda bu izdüşüm şekli tasvir edilmiştir: Yukarıdaki izdüşüm şeklinde de görüldüğü üzere nesnenin eksenlere izdüşümü gösterilmiştir. Bu izdüşüm şekline eksnelere paralel izdüşüm olduğu için, dik izdüşümün bir alt çeşidi olan eksensel izdüşüm (axonometric) ismi de verilmektedir. […]

Devam

Paralel İzdüşüm (Parallel Projection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İzdüşüm (Projection) şekillerinden brisidir. Buna göre bir şeklin bir düzlem üzerine izdüşümü bulunurken o şeklin düzleme paralel olan yapısı esas alınır. Yukarıdaki şekilde bir çizginin bir düzleme izdüşümü gösterilmiştir. Görüldüğü üzere bu çizginin düzlemle paralel olan izdüşümü alınmıştır. Bu düzlemle yapılan açının sıfırlanması ve trigonometrik olarak izdüşümünün alınması olarak da […]

Devam