İzdüşüm (Projection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisyar grafiklerinde bir görüntünün izdüşünün hesaplanması için kullanılan başlığın adıdır. Kısaca aşağıdaki izdüşümlerden herhangi birisini karşılamak için kullanılıyor olabilir. Paralel İzdüşüm (Parallel) Dik İzdüşüm (Orthogonal) Eksensel İzdüşüm (Axonometric) İzometrik İzdüşüm (Isometric) İki eksenli (Dimetric) Üç Eksenli (Trimetric) Şev İzdüşüm (Oblique) Süvari İzdüşümü (Cavalier) Kabin İzdüşümü (Cabinet) Perspektif İzdüşüm (Perspective) Yukarıda, […]

Devam

çoklu şekil değiştirmeler (multiple transformations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER OpenGL üzerinde şekil değiştirme işlemleri ilgili yazılarda açıklanmıştır. Bu yazının amacı şekil değiştirme işlemlerinin birden fazla olması durumunda kullanılabilecek OpenGL fonksiyonlarını açıklamaktır. Öncelikle OpenGL içerisinde anlık olarak tek bir matris aktiftir. Şekiller basılmadan önce bu masfuf(matrix) ile çarpılarak transform olup ekrana basılırlar. Herhangi bir anda bu matirisin temizlenmesi için birim […]

Devam

OpenGL Şekil Değiştirme İşlemleri (Transformations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı opengl kütüphanesi kullanılarak şekil değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklamaktır. Temel olarak 3 tip şekil değiştirme işlemi vardır: Taşıma (Translate) Döndürme(Rotate) Ölçekleme (Büyültüp küçültmr, Scaling) Bu işlemlerin hepsi için OpenGL kütüphanesinde hazır fonksiyonlar bulunmaktadır. Aşağıda her işlem için kullanılan fonksiyonlar ve bu fonksiyonların açıklaması bulunmaktadır. Ayrıca birden fazla […]

Devam

Cohen-Sutherland Doğru Kesme Algoritması (Line Clipping Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu algoritmanın bilgisayar grafiklerindeki kullanımı, görüntülen alan dışına uzanan doğruların kesilmesidir. Yani büyük bir uzayda sadece kısıtlı bir alan gösterilmektedir. Bu algoritma sayesinde gösterilmeyen yerlerde bulunan çizgiler (doğrular) hesaplanmadan sadece gösterilen alan için hesaplama yapılarak performans arttırımı olabilmektedir. Algoritmanın çalışması bir doğrunun verilen bir düzlem içerisinde olup olmamasını hesaplamaya dayanmaktadır. […]

Devam

Homojen Koordinatlar (Homogenous Coordinates Form)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Homojen koordinat formunda kısaca aşağıda gösterilen 4×4 matrisin şekil değiştirmede (transformation) kullanılmasıdır. Bu matris kullanımı sırasında üç boyutlu bir ortam için (x,y,z) koordinatlarından oluşan Kartezyen uzayın her eksendeki dönüşümünü göstermek mümkündür. Bu ortak dönüşüm matrisinden ve her eksenin birbirine dönüşümünün kolaylığından dolayı homojen koordinat formu ismin almış olan dönüşüm matrisine […]

Devam

OpenGL Geometrik Nesneler (Geometric Objects)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER OpenGL’in araç kutusu olarak adlandırılabilecek GLUT grafik kütüphanesi araç kutusu (Graphics Library Utility Kit) içinde tanımlı olan geometrik nesneler aşağıda sıralanmış ve redbook üzerindeki bağlantıları verilmiştir: 11.1 glutSolidSphere, glutWireSphere 11.2 glutSolidCube, glutWireCube 11.3 glutSolidCone, glutWireCone 11.4 glutSolidTorus, glutWireTorus 11.5 glutSolidDodecahedron, glutWireDodecahedron 11.6 glutSolidOctahedron, glutWireOctahedron 11.7 glutSolidTetrahedron, glutWireTetrahedron 11.8 glutSolidIcosahedron, glutWireIcosahedron […]

Devam

Ölçeklendirme (Scaling)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde şekil değiştirme işlemlerinden birisidir. Bu işlemin amacı bir şekli mevcut konumu ve yönü bozulmadan büyültmek ve küçültmektir (Zoom in , Zoom out). Aşağıdaki örnekte gösterilen ölçekleme işleminin formülü verilmiştir: Yukarıdaki ölçekleme işlemi için : x’ = x . sx y’ = y . sy formülleri kullanılabilir. Buradaki sx […]

Devam

2 Boyutlu Döndürme (2D Rotation)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde şekil değiştirme işlemlerinden birisidir. Bu işlemin amacı bir şekli mevcut konumunu ve şeklini bozulmadan bir eksen etrafında döndürmektir. Aşağıdaki örnekte gösterilen döndürme işleminin formülü verilmiştir: x’ = r.cos(Φ+Θ) y’ = r.sin(Φ+Θ) Yukarıdaki bu formülasyonu aşağıdaki matris ile ifade etmek mümkündür: cos Φ    -sin Φ sin Φ     cos Φ Bu […]

Devam

2 Boyutlu Şekil Dönüşümleri (2D Transformations)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde temel olarak 3 tip şekil hareketinden bahsedilebilir. Bunun dışındaki bütün şekil değiştirmeler de bu 3 tipin birleşimine indirgenebilir. Bu 3 tip şekil değişimi: Taşıma (Translation) Döndürme (Rotation) Ölçekleme (Scaling) Yukarıdaki bu 3 tip şekil hareketine karşılık şeklin yapısal değişimi de 2 tiptir: Yansıma (Reflection) Eğme (Shearing) Yukarıdaki bu […]

Devam

2 boyutlu Taşıma (2D Translation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu işlemin amacı bir şekli mevcut konumundan bozulmadan farklı bir konuma taşımaktır. 2 boyulu aşağıdaki doğruyu ele alalım: Yukaıdaki şekilde başlangıç noktası olan noktanın (x,y) koordinatlarından (x’,y’) koordinatlarına taşınması tasvir edilmiştir. Bu işlemi basitçe aşağıdaki denklemle yazabiliriz: x’ = x + Δx y’ = y + Δy Yukarıdaki bu gösterime […]

Devam