Geniş Ağ, WAN (Wide Area Network)

yazan:Şadi Evren ŞEKER Coğrafi olarak en geniş ölçekli ağ çeşididir. Dünya üzerine dağılmış ağ yapılarını ifade eder. Genelde çok sayıda yerel ağ, yerleşke ağı gibi ağların birleşmesinden oluşan büyük yapıdır. geniş ağ’a bağlı milyonlarca bilgisayar olabileceği gibi dünyanın iki ucundaki iki bilgisayar da bir geniş ağ kabul edilebilir. geniş ağlar üzerinde iki farklı iletişim yöntemi […]

Devam

Yerleşke Ağı, MAN (Metropolitan Area Network)

yazan : Şadi Evren ŞEKER Yerel ağdan daha büyük ancak geniş ağdan daha küçük, genelde bir üniversite veya şirket yerleşkesi içerisinde birden fazla bina arasında kurulan ağlara verilen isimdir. şekilde çeşitli binalar arası kurulmuş olan bir ağ yapısı gösterilmektedir. Diğer bağlantı ölçekleri Kişisel Ağ, PAN (Personal Area Network) Yerel Ağ Bağlantısı LAN, (Local Area Network) […]

Devam

Yerel Ağ Bağlantısı (YAB, Local Area Network, LAN)

yazan: Şadi Evren ŞEKER küçük çaptaki bilgisyar ağlarına verilen isimdir. Ağların ölçeklendirilmesi için kullanılan terimlerden birisidir. Genelde birbirine yakın, ortalama 10 ile 50 arası bilgisayarın bağlı olduğu ağlara verilen isimdir. Teorik olarak 2 bilgisayarın birbirine bağlanması da yüzlerce bilgisayarın birbirine bağlanması da yerel ağ olarak isimlendirilebilir. Burada ölçekleme daha çok bağlanan bilgisayarların birbirine olan uzaklığıyla […]

Devam

Ortanca Filitresi ( Median Filter)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Görüntü ve sinyal işleme konularında, gürültü temizlemek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Amaç belirli bir pencere aralığındaki sayıların ortancasını (median) alarak aşırı büyük atlamaları kaldırmaktır. Yani filitre uygulandıktan sonra resimde bulunan ve komularından belirgin şekilde ayrılan imgeciklerin (piksel) tespit edilerek temizlenmesi sağlanır. Basit bir ortanca filitresinin nasıl çalıştığını inceleyelim. Örneğin aşağıdaki sayılar […]

Devam

SNR (Signal to Noise Ratio, İşaret Gürültü Oranı, S/N)

yazan: Şadi Evren ŞEKER SNR-> Kısaca işaret üzerinde olan bozulmanın işaretin nekadarına tekabül ettiğini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde negatif ve pozitif gürültülerin işarete yaptığı etkiyi sıfırlamaması için, işaretlere yapılan etkinin karesi alınmıştır. verilen bir resimin gürültü uygulanmış hali ve orjinal resim arasındaki bozulma mikatrı hakkında fikir edinmeye yarayan formüldür. Her imgecik (piksel)için […]

Devam

Gauss Gürültüsü (Gaussian Noise)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Sinyal işleme veya resim işleme gibi konularda işlenen veri üzerinde istenmeyen değişimler olmasına gürültü denilir. Buna göre örneğin bir kaynaktan bir hedefe giden resim veya ses üzerinde yolda istenmeyen değişimler oluşursa resim ve seste bozulmalar olur. Örneğin aşağıdaki orjinal resimi ele alalım: Bu resime gauss gürültüsü (gaussian noise) uygulanırsa aşağıdaki şekilde […]

Devam

bit (ikil)

yazan: Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar dünyasında ikili tabandaki (binary) tek haneli bir sayıyı ifade eder. Yani bir bit değeri 1 veya 0 olabilir. Bu aslında elektronik sinyali olarak yüksek (1) veya düşük (0) gerilimde akım demektir. bir bit, 1 veya 0 değeri alabildiğine göre her bit değerinin 2 farklı değer alması mümkündür. Bu durumda örneğin […]

Devam

piksel (benek, imgecik, pixel)

yazan: Şadi Evren ŞEKER bir resimde bilgi taşıyan en küçük öğeye verilen isimdir. Gri resimler için basit bir gri ton değerini imgecik olarak adlandırabilirken, renkli resimlerde imgeciklerin kullanılan yapıya göre en az 3 farklı değer (örneğin RGB için kırmızı, yeşil ve mavi değerleri ) taşıması gerekir. Örneğin yukarıdaki renkli resim yeterince yakınlaştırıldığında karelerden oluştuğu görülür. […]

Devam

tekrar dağılımı eşitleme (histogram equalization)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Meşhur bir resim işlemidir. Amaç resimlerin daha net görülmesini sağlamaktır. Yöntem resimlerde bulunan renk (veya siyah beyaz resimler için gri ton ) dağılımını dengeleyerek birbirine yakın tonların daha belirgin şekilde birbirinden ayrılmasıdır. Örneğin aşağıdaki resimde histogram değeri dar ve dolayısıyla renk kodları birbirine yakındır. Bu resmin tekrar dağılımı aşağıda verilmiştir: […]

Devam

Histogram ( tekrar dağılımı, histogram)

yazan: Şadi Evren ŞEKER tekrarlı sayılar içeren bir dizideki her sayının tekrar miktarını veren dağılım grafiğidir. Örneğin 1’den 3’e kadar sayıların olabildiği aşağıdaki seriyi ele alalım: 1,3,1,2,3,2,1,1,1,2,2,3,1,3,3 yukarıdaki 15 sayıda sadece 1,2 ve 3 sayıları geçmektedir. Bu sayıların histogramı: 1->6 2->4 3->5 olarak gösterilebilir. Yani seride kaç kere 1, kaç kere 2 geçtiğinin gösterilmesidir. Grafik […]

Devam