Artan tekrar dağılımı (cumulative histogram)

yazan: Şadi Evren ŞEKER tekrarlı sayılar içeren bir dizideki her sayının tekrar miktarını veren dağılım grafiğidir. Örneğin 1’den 3’e kadar sayıların olabildiği aşağıdaki seriyi ele alalım: 1,3,1,2,3,2,1,1,1,2,2,3,1,3,3 yukarıdaki 15 sayıda sadece 1,2 ve 3 sayıları geçmektedir. Bu sayıların histogramı: 1->6 2->4 3->5 olarak gösterilebilir. Yani seride kaç kere 1, kaç kere 2 geçtiğinin gösterilmesidir. Grafik […]

Devam

Satranç tahtası uzaklığı (chess board distance, Chebyshev distance)

yazan: Şadi Evren ŞEKER basitçe bir satranç tahtasına yerleştirilen şah’ın tahtadaki herhangi başka bir kareye gitmek için yapması gereken hamle sayısıdır (Şah her hamlede bir kare sağa, sola, yukarı, aşağı veya çapraz hareket edebilmektedir). yukarıdaki resimde tahtaya yerleştirilmiş bir şahın, tahtanın diğer karelerine kaç adımda gideceği gösterilmiştir. Bu resimden de anlaşılabileceği üzere, şahın gidebileceği mesafeyi […]

Devam

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Dinamik Bağlantı Ayarlama Protokolü)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Protokol IP (internet protocol, internet protokolü) için bir hizmet protokolüdür. Amacı bilgisayarın bağlantı sırasında kullanacağı IP Adresini dinamik olarak bir sunucudan alması bu sayede de her bağlantıda farklı bir IP adresi almasıdır. Bu kullanımın bir diğer avantajı da her bilgisayara sabit bir IP adresi atanmayarak mevcut IP adreslerinin daha tasarruflu kullanılmasıdır. […]

Devam

IP Adress (Internet Protokolü Adresi, Internet Protocol Adress)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Adresin amacı internet üzerinde bağlı olan bilgisayarların, ağ üzerinde tanınmalarını sağlayan bir kimlik bilgisinin olmasıdır. IP adresi 4 parçalıdır: xxx.xxx.xxx.xxx şeklinde yazılabilir. Bu numaralar 0 ile 255 arasında olabilir. IP v.4 (Internet protokolü versiyon 4) için bu sayı 32 bitlik ulaşılan azami sayıdır. IP v.6 (Internet protokolü versiyon 6) için bu […]

Devam

TCP (Transmission Control Protocol (Nakil Hakimiyet Anlaşması , İletim Kontrol Protokolü))

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Ağ üzerinde emin (reliable) bir nakil ortamı sağlar. TCP, paket değişmeli (packet switching) bir protokol olup amaç gönderilmek istenen paketlerin karşı tarafa güvenli bir şekilde ulaştığından emin olmaktır. tcp protokolü uygulamalar ile ağ üzerindeki alt protokoller arasında bir ara katmandır. Bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir: OSI katmanına alternatif olarak 5 seviyeli […]

Devam

Paket değişimli (Packet Switching) Ağlar

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Paket değişimli ağlar (Packet switching networks), üzerlerinde bilgilerin paketler ile yollandığı ağ tipleridir. Bu ağ tipinde veri kapsülleme (encapsulation) yöntemi ile bir veya birden çok katmanda paketlenir ve kapüller bu geçtikleri katmanların bilgilerini içerir. Örneğin OSI modelinde 7 farklı katmanın her birinde ilave bilgiler eklenerek paketler hazırlanır. Bu hazırlanan bilgi ağ […]

Devam

Devre değişimli (Circuit Switching) ağlar

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Ağ bağlantı çeşitlerinden birisidir. Paket değişimli ağlara alternatiftir ve iki uç arasında (bağlantı yapan iki bilgisayar gibi), özel bir hat kurulmuş gibi çalışır. En klasik örneği ilkel telefon santrallerinde bir operatörün, konuşmak isteyen iki kişiyi tek bir kablo üzerinden bağlı hale getirmesi olarak düşünülebilir. Hat bir kere iki uç arasında […]

Devam

OSI (Open System Interconnection (Açık sistem bağlatı))

Yazan: Şadi Evren ŞEKER OSI, ISO (International Standard Organisation (Uluslararası standart organizasyonu) ) tarafından 1982 yılında, ağ için bir standart getirmek amacıyla tasarlnamış 7 katmanlı bir ağ yapısıdır. 5 katmanlı TCP/IP yapısıyla yakın benzerliği olan bu yapının katmanları aşağıda listelenmiştir: Katman 7: Application layer (Uygulama katamanı) : Kısaca bilgisayarda çalışan işlemler (processler) için hazırlanmış olan […]

Devam

Çok işlemlik (Multi processing)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir bilgisayarda aynı anda birden fazla işlemin(process) çalışmasına verilen isimdir. İşletim sistemlerinin gelişimi süreci incelendiğinde ilkel işletim sistemlerinde bu özellik bulunmuyordur. tek işlem (uniprocess) çalıştıran işletim sistemlerinde hafıza yönetimi bir işlemin kontrolünde yapıldığı için işletim sisteminin işlem üzerinde bir kontrolü bulunmuyor ve bir hafıza yönetimi yapılması gerekmiyordu. Benzer şekilde işlem yönetimi […]

Devam

İşlem (Process)

İşlem (Process) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir işletim sistemi üzerinde herhangi bir dil ile kodlanmış ve bir compiler (derleyici) ile derlenmiş ve daha sonra hafızaya yüklenerek işlemcide çalıştırılan programlara verilen isimdir. Genel anlamda her program bir process olarak düşünülebilir, ancak bir programın birden fazla processi olabileceği gibi her process, yeni başka processlerde üretebilir (fork) . […]

Devam