Pointer (Gösterici) ve Diziler (Arrays)

Pointerlar ve kullanımları Yazan : Şadi Evren ŞEKER Pointer (gösterici) basitçe bir değişkenin bir hafıza alanını göstermesi demektir. C dilinde pointerlar: Veritipi *pointeradi; Şeklinde tanımlanır. Burada veritipi int, char, float gibi değişken tipleridir. Pointer adı ise bir değişken adının taşıması gereken özellikleri taşıyan ve tanımlandığı scope (geçerlilik alanında) yaşayacak olan değişken adıdır. Bir değişkenin başına […]

Devam

Stack (Yığın)

Stack (Yığın) Tek taraflı giriş ve çıkışlara açık olan. İlk giren son çıkar LIFO (Last in First Out) mantığı ile çalışan bir ADT örneğidir. Temelde iki veya üç fonksiyonu bulunur bunlar: Push -> Stack içerisine bir bilgi koymaya (Stack’in en tepesine koyar) Pop -> Stack içerisinden bir bilgi almaya (Stack’in en tepesinden alır) Top -> […]

Devam

Array (Dizi)

Array (Dizi) Hafızada dil tarafından ardışık olarak tutulan özdeş bölümlere verilen isimdir. Yani basitçe bir değişken tek bir bilgi birimi tutabilirken bu değişkenlerden birden fazla adışık uniteye ihtiyaç duyulursa dizi tanımlanabilir. C/C++ dilindeki örnek integer dizi tanımı: int a[10]; /* 10 elemanlık bir dizi tanımla */ for(int i = 0 ; i< 10 ; i++) […]

Devam

Abstract Data Type (ADT – Soyut Veri Tipleri)

ADT, bilgisayar bilimlerinde bir grup veriyi ve bu veri üzerinde yapılabilecek işlemleri düzenleyen yapının adıdır. Soyutluk kelimes, veri yapısının bir tasarım olması ve kullanıcı için, yapının içinin tamamen soyut olması, kullanan kişilerin bu veri tipinin uygulama detayları ile ilgili bilgisinin olmasını gerektirmemesidir. Örnek soyut veri tipleri olarak bağlı liste , yığın (stack) , sıra ( […]

Devam

Pointer ( gösterici )

Pointer ( gösterici ) Programlama dillerinin bazılarında olan bir hafıza alanını işaret etmeye yarayan değişken tipdir. Buna göre örneğin C dilinde tanımlanan bir değişken, yine aynı değişkeni gösteren bir pointer ile de erişilebilir hale gelmiş olur. int *p; *p=5; printf(“%d %d %d “,p,*p,&p); yukarıdaki C/C++ kodu çalıştırılacak olursa sırasıyla, p’nin gösterdiği yerin adresini (5 değerinin […]

Devam

FTP (File Transfer Protocol)(Dosya Transferi Protokolü)

FTP, “File Transfer Protocol” (Dosya Transferi Protokolü) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. FTP, internete bağlı iki bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolüdür. Sunucu (server) / İstemci (Client) mimarisi üzerine kuruludur. Yani dosyaları yayınlayan bir sunucu ve bu sunucudan dosyaları almak isteyen bir yada daha çok sayıdaki bilgisayara hizmet verir. TCP […]

Devam

API (Application Programming Interface)

Bir programlama ortamında kullanılabilecek olan ve daha öncede hazırlanmış alet çantasına verilen isimdir. Her ortam ve her dil için oluşturulabilir. Bir kere oluşturulduktan sonra programcıların tek yapması gereken bu alet çantasından istedikleri aleti kullanmalarıdır. Örneğin cep telefonunuz üzerinde yazılım geliştiriyorsunuz ve geliştirdiğiniz ortam için size sunulan API içerisinde mesaj göndermeye yarayan bir fonksiyon bulunuyor. Yapmanız […]

Devam