SQL ( Structured Query Language, Yapısal Sorgulama Dili)

SQL Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yapısal sorgulama dili (SQL) ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde (relational database management system) kullanılan ve sistem üzerinde programcının istediği veriyi organize etmesi, sorgulaması, ekleme veya değiştirme yapması kısacası veriyi yönetmesi amacına yöneliktir. SQL kullanımı ve yapısı itibari ile bir komut satır dili olarak da düşünülebilir. Yani kullanıcılar bir komut satırında […]

Devam

Kabuk (Shell)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde kabuk kelimesi daha çok çevreleyici, kaplayıcı anlamında kullanılmaktadır. Örneğin işletim sistemlerinde çekirdeğin (kernel) dış dünya ve kullanıcılar ile iletişim kurmasını sağlayan işletim sisteminin parçasına kabuk (shell) adı verilmektedir. İşletim Sistemlerinde Kabuk Kabuğun en temel görevini bir komtu satırı (command line interface) olarak tanımlayabiliriz. Örneğin DOS, LINUX veya UNIX […]

Devam

Çekirdek (Kernel)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında kullanılmasına karşılık, çekirdek kavramı genelde birşeyin merkezi veya kalbi şeklinde tabir edilebilecek anlamlara gelmektedir. İşletim sistemlerinde çekirdek: İşletim sisteminin temel fonksiyonlarının icra edildiği kısmıdır. Kullanıcılar ile iletişim kuran kabuk (shell) sadece dış işleri yapmaktan sorumlu olup, işletim sisteminin bütün temel fonksiyonları çekirden üzerinde çözülür. Bir çekirdeğin […]

Devam

Dahili Parçalar (Internal Fragments)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Birden fazla işlemin bir işletim sistemi üzerinde çalıştırılması sırasında hafızdaki işlemlerini belirli bir düzene göre yerleştirilmesi gerekir. Bu yerleştirme sırasında çıkan problemlerden birisi de parçalar (fragments) ‘dir. Buna göre işletim sisteminin önünde iki ihtimal bulunmaktadır. Ya hafızayı sabit slotlara bölüp işlemlere bu slotlardan ihtiyaç duyduğu kadar verecektir (örneğin slotların boyu […]

Devam

Kıtalamak (Bölütlemek, Segmentation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İşletim sistemlerinin temel görevlerinden birisi olan hafıza yönetimi (memory management) için kullandıkları çözüm yöntemlerinden birisidir. Bilindiği üzere bir işletim sistemi birden fazla işlem (multi process) çalıştırıyorsa bu durumda işletim sisteminin hafızayı bu işlemler arasında ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dağıtması gerekir. Bu dağıtımda bir işleme tam olarak ihtiyacı olduğu kadar yer […]

Devam

Harici Parçalar (External Fragments)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Hafıza yönetimi sırasında kullanılan kıtalama (bölütleme, segmentation) hafızadaki her işleme tam olarak istediği kadar yer ayırmaya çalışır. Bu yaklaşımda, işlemler arasında oluşabilecek boşluklara verilen isim harici parçalar (dış parçalar, external fragments)’dir. Her işleme ihtiyaç duyduğu kadar yer ayırmak ilk başta daha verimli gibi görülse de bu çözümde de boşluklar ve […]

Devam

Yükleyici (Loader)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yükleyiciler basitçe bir programı diskten alıp hafızaya yüklemekle sorumlu programlardır. Bir program yazıldıktan ve derlendikten (compile) sonra programın makine dilindeki karşılığı elde edilir. Bu karşılık tam bir kod olmayıp harici kütüphanelerden faydalanıyor olabilir. Bu kütüphaneler de programa dahil edilip tam bir program elde edildikten sonra (yani bağlandıktan sonra (linker) ) […]

Devam

Hafıza Yönetimi (Memory Management)

Hafıza Yönetimi (Memory Management) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir işletim sisteminin (operating system) birden fazla işlem çalıştırması durumunda (multi process) bu işlemlerin hafızayı nasıl paylaşacakları ve hafızanın nasıl daha verimli kullanıcağı hafıza yönetiminin konusudur. Şayet işletim sisteminde tek işlem (process) çalışıyorsa bu çözülmesi çok daha kolay bir durumdur. İşlemler derlendikten (compile) sonra hafızaya yükleyici […]

Devam

İşletim Sistemi (Operating System)

İşletim Sistemi (Operating System) Yazan : Şadi Evren ŞEKER İşletim sisteminin görevi temel olarak donanım (ve diğer sistem kaynakları) ile bilgisayarda çalışan ve bu kaynakları talep eden program (veya processler) arasında ilişki kurmak ve kaynak yönetimini kontrol etmektir. Aşağıdakine benzer bir katmanlı yaklaşım bu anlamda doğru kabul edilebilir: İşletim sisteminin günümüzdeki anlamını anlamak için belkide […]

Devam

Özellik Çıkarımı (Feature Extraction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir sisteme giren girişlerin bütün bir bilgi olarak değil de bu bilgiyi oluşturan vasıflardan bazılarının çıkarılması ve sistemin bu vasıflar üzerine kurulması durumudur. Örneğin bir miktar resimden içinde çimen bulunanların tespit edilmesi isteniyor olsun. Bilindiği üzere çimenler yeşildir ve resimlerden yeşil tonun ağırlıkta olanlarının çimen içermesi ihtimali yüksektir. Öyleyse sisteme […]

Devam