2 geçişli çeviriciler (2 pass assemblers)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir çeviricinin (assembler), Assembly dilinde yazılmış kaynak kod üzerinden iki kere geçen halidir. Buna göre tek geçişli olan çeviricilerden farklı olarak dilde etiket (label) tanımları yapılabilmekte ve bu etiketlerin anlamları bir tabloda tutularak daha sonra kullanılabilmektedir. 2 geçişli bir çevirici sırasıyla şu işlemleri yapar: 1. Geçişte koddaki semboller (symbols) ve […]

Devam

Şelale Modeli ( Waterfall Model )

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yazılım projesi yönetim modelidir. Bu model aşağıdaki 4 temel merhaleden oluşmaktadır: tahlil (analiz, analysis) tasmim (tasarım, design) tatbik (uygulama, implementation tecrübe (test,test) Yazılım mühendisliğindeki diğer modellere temel teşkil eden bu modelde yukarıdaki aşamalar sırasıyla izlenir. Aşamalar arası geçişleri oldukça sıkı olan bu modelde geri dönüşler oldukça […]

Devam

Tasarım Kalıpları (Tasmim Kalıpları, Design Patterns)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde sıkça kullanılan tasarım kalıplarının bir kütüphane haline getirilmesi ve bu kütüphanenin ileriki projelerde kullanılmasıyla proje gelitşrime sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Bu kütüphane (design patterns library) genelde farklı yapılar içerebilmesine karşılık aşağıdaki gruplarda toparlanabilir: Web tasarım kalıpları (web design patterns) UML tasarım kalıpları (UML Design patterns) Grafik arayüzü tasarım kalıpları […]

Devam

RMI (Remote Method Invocation, Uzaktan Metod Çağırma)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Dağıtık programlamanın bir parçası olan RPC( Remote Procedure Call ) üzerine inşa edilmiş olan ve nesne yönelimli programlama akımıyla birlikte gelişmiş olan RMI yaklaşımı basitçe bir kodun bir parçası olan methodun başka bir kod tarafından çağrılmasını sağlar. Temel olarak sistemde rmiregistry ismi verilen bir kayıt üzerinde RMI için çağrılması uygun […]

Devam

Kütük (stub, nesne vekili, object Proxy)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Nesne yönelimli programlamanın gelişmesiyle birlikte dağıtık nesne mimarisi denilen bir kavram gün yüzüne gelmiştir. Bu kavrama göre bir nesne yönelimli projeyi farklı bilgisayarlar üzerinde dağıtmak ve projenin bu farklı bilgisayarlar üzerindeki farklı nesneler ile iletişim kurmasını sağlamak mümkündür. Bu işlem için örneğin JAVA dilindeki RMI (uzaktan metod çağırma , remote […]

Devam

Vücubiyet (Modality)

Yazan  : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (software engineering) ve veritabanı tasarımı (database design) konularında sistem modellenmesi aşamasında sıkça karşılaşılan bir problem de sistemde modellenen unsurlar (entity) arasındaki ilişkinin (relationship) vücubiyetidir ( modality ) . Bu terim bir unsurun diğerini gerektirmesi anlamında kullanılmaktadır. Mesela sistemimizde bir çalışan bir de kısım (department)  unsuru bulunsun. Her çalışanın […]

Devam

Sayısallık (Cardinality)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Unsurlar (Entities) arasındaki sayısal bağlantıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Literatürde bazı kaynaklarda sayılabilirlik olarak da geçmektedir.  Buna göre bir unsur ile diğer unsur arasında aşağıdaki üç ilişki şeklinden birisi olmalıdır: Birebir one-to-one Bire çok one-to-many Çoka çok many-to-many Bu durumlara birer misal verecek olursak: Bir çalışanın cep telefonu […]

Devam

ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram )

ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram ) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (Software engineering) ve veritabanı tasarımında (database design) sıkça kullanılan bu çizim yöntemine göre, modellenmek istenen sistemdeki unsurlar (Entities) çıkarılarak bu unsurlar arasındaki ilişkiler (relationships) tanımlanır. Unsurların özellikleri (attributes), anahtarları (keys) belirlenerek sistemin tamamını kapsayan bir model çizilir ve bu […]

Devam

Unsur (Entity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı tasarımında (database design) ve yazılım mühendisliğinde (software engineering) sıkça kullanılan bir tasarım yöntemi, modellenmek istenen sistedemki unsurları çıkararak bu unsurların özelliklerini ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tutmaktır. Temel olarak bir unsur nesne yönelimli programlama mantığında olan her nesneye benzetilebilir. Ancak bir unsurun bir nesneden temel farkı, ihtiyaç duyulduktan sonra […]

Devam

Extranet (Dış ağ)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kabaca bir kurumun dışarıya açık ağı anlamına gelmektediir. Örneğin bir firmanın kendi sunucularına erişim için kurmuş olduğu kurumsal ağın (Intranet) dışarıya açılması ve iş yaptığı çeşitli firmaların erişimi için dışarıdan erişilebilir bir ağ sağlaması durumudur. Farklı bir bakışla Intranet’in (iç ağ) bir parçası olarak görülüp, dışarıdan bağlanacaklara açılmış bir parça […]

Devam