C++ Nesne Yönelimli Programlama İlişki Türleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili için, nesneler arasında kurulabilecek olan ilişki tiplerini açıklamaktır. Temel olarak bir nesne kendi özellikleri ve metotları bulunan bir varlıktır. Nesne yönelimli programlama modelinde, nesnelerin özelliklerini paylaşmak veya diğer nesnelerin metotlarına erişmek için birbirleri ile iletişime girmeleri gerekir. Bu anlamda inceleyeceğimiz 4 temel ilişkiden bahsedebiliriz. Bu […]

Devam

Örnek C++ Sınıf İlişkileri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili üzerinden, bazı sınıf ve nesne ilişkilerini anlatmaktır. Örnek olarak, aşağıda, şekli verilen diyagramı ele alalım: Yukarıdaki bu şekilde, köşeli kutular içerisinde yazılan bilgiler, sınıf (class) bilgileridir. Yuvarlak köşeli kutular içerisinde ise, bu sınıflardan türetilmiş nesneler (objects) görülmektedir. Son olarak kalın ok, ISA ilişkisini, yani miras […]

Devam

C++ ve Nesne Yönelimli Programlama

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dili üzerinden, nesne yönelimli programlamaya hızlı bir başlangıç yapmaktır. Yazı, C dilini bilen kişileri hedef alarak hazırlanmıştır. C++ dili, gelişimi itibariyle, C dilinin bir devamı niteliğindedir ve C dilinde bulunan bütün özellikleri desteklemek gibi bir problemli bulunur. Bu problem, C++ dilinin tam olarak nesne […]

Devam

C++ Giriş

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C bilen kişiler için C++ diline hızlı bir başlangıç yapmaktır. Bu yazıda, C++ dilinin, temel özelliklerinden bahsedilecektir. Yazıda eğitim amaçlı olarak hazırlanan bir kod üzerinden temel C++ kavramları açıklanırken, C++ dilinin, nesne yönelimli programlama özellikleri, farklı bir yazıda ele alınmıştır. Lütfen bu yazı için “C++ […]

Devam

Visual C++ 2010

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio paketinin C ve C++ dillerinin kullanıldığı Visual C++ programının 2010 sürümüne hızlı bir başlangıç yapmaktır. Genel olarak hem C hem de C++ dillerini desteklemekte olduğu için, bu yazıda önce C ile kodlama yapılacak ardından C++ dili anlatılacaktır. Visual C++ Express sürümünü ilk […]

Devam

Volatile Tip Tanımlayıcısı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kelime anlamı olarak bir değişkenin geçici, uçucu değere sahip olmasını ifade eder. Volatile tip tanımlayıcısı (Volatile Type Quantifier) basitçe bir değişken tanımının başında bulunup, bu değişkenin, program dışında bir etki altında bulunabileceğini ifade eder. Örneğin geliştirdiğimiz bir programda, farklı işlem (process) veya donanımsal etkiler sonucunda değeri değişen bir değişken (variable) […]

Devam

DEV-CPP Projelerinin Visual Studio ile açılması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, dev-cpp geliştirme ortamında yazılmış projelerin MS Visual Studio ile nasıl açılabileceğini göstermektir. Örnek olarak bağlı listeler (linked list) başlıklı yazıda yayınladığım, dairesel bağlı liste (circular linked list) kodunu Visual Studio 2008 express edition ile açıp çalıştırılmasını göstereceğim. Burada anlatılanlar ile diğer Dev-CPP projeleri de açılabilir. İlk olarak […]

Devam

C ile programlamaya giriş final sınavı çözümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Soru 0) Programın çalıştığı dizinde, “deneme.txt” isimli bir dosya açarak, bu dosyanın içerisine, birden yüze kadar olan sayıları bastıran bir kod yazınız. (10 puan) (sadece bu soru için program tam olmalı (include, return satırları gibi) ve yazım hatası bulundurmamalıdır ve kodunuz compile edildiğinde hata vermemelidir. )   #include <stdio.h>   […]

Devam

C ile Programlamaya Giriş Quiz Soruları ve Çözümleri

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Soru 1) Bir dosyaya isminizi yazdırınız. Çözüm 1) dosyaya ismimizi yazdıran kodu aşağıdaki şekilde yazabiliriz: Yukarıdaki kodda dikkat edilecek bir husus, dosyanın “r” değil “w” şekliyle açılması ve dosyanın mutlaka kapatılmasıdır. Bilindiği üzere kapatılmayan dosyalara yazıldığından kesin olarak emin olamayız ve dosya kapatılmadıysa içerisine bilgi yazılmamış olabilir. Yukarıdaki kod çalıştırıldıktan […]

Devam

Etiket ve gitme komuları (Label and GOTO)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Programlama dillerinde kullanılan ve dilin içerisindeki akışın bir başka noktaya yönlendirilmesini sağlayan komutlardır. Yapısal programlama dillerinde (Structured programming languages) bu tip atlama komutlarının kullanılması yasaktır. Ancak programlama dilleri, programcıya tanıdıkları esneklikten dolayı gitme komutlarını desteklerler. Basit bir etiket ve gitme komutu kullanılmış kod aşağıdaki şekilde yazılabilir: Yukarıdaki kodda, 6. Satıra […]

Devam