Naif Bayes Sınıflandırıcısı (Naive Bayes)

Naif Bayes Sınıflandırıcısı (Naive Bayes) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde naif Bayes (Naive Bayes) olarak bilinen algoritmanın, sınıflandırma (classification) için kullanılma şeklini açıklamaktır. Herhangi bir sınıflandırma probleminde olduğu gibi, amacımız birden fazla özelliği taşıyan bir yöney (vektör) kullanarak verilen bilgilerden bir eğitim oluşturmak ve bu eğitim neticesinde gelen yeni verileri doğru […]

Devam

Linear Regression (Doğrusal İlkelleme)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER  Bu yazının amacı, doğrusal ilkelleme yöntemini (linear regression) açıklamaktır. Basitçe bir veri kümesinin iki boyutlu bir uzayda dağılıdığını düşünelim. Veri kümemizdeki değerlerin iki boyutlu uzayda, yukarıdaki şekilde gösterildiğini kabul edelim. Şimdi doğrusal ilkelleme ile amaçlanan bu noktaların tamamına en yakın geçen doğruyu elde etmektir. Örneğin aşağıdaki şekilde olabilir: Her doğrunun […]

Devam

Imputation (Töhmet)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar bilimlerinde özellikle veri madenciliği (data mining) konularında eksik verilerle karşılaşılması halinde bir çözüm olarak bu eksik verilerin töhmet edilmesi (yerine uygun verilerin üretilmesi, imputation) yöntemini açıklamaktır. Töhmet, sözlükte olmayan birşeyin yüklenmesi anlamındadır. Örneğin olmayan bir suçun birisine yüklenmesine töhmet altında bırakmak denilebilir. Bu anlamda vir veri […]

Devam

Belief Propogation (İnanç Yayılımı)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Türkçede inanç yayılması (veya iman neşri) olarak çevrilebilecek belief propagation konusu, bilgisayar bilimlerinde, makine öğrenmesi (machine learning) konusunun altında değerlendirilebilir. Algoritma ilk olarak Judea Pearl tarafından 1982 yılında yayınlanan makalesinde duyurulmuştur. Pearl, Judea (1982). “Reverend Bayes on inference engines: A distributed hierarchical approach”. Proceedings of the Second National Conference on […]

Devam

Karar Ağacı Öğrenmesi (decision tree learning)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Karar ağacı öğrenmesi (decision tree learning) yöntemi, makine öğrenmesi (machine learning) konularından birisidir. Literatürde karar ağacı öğrenmesinin alt yöntemleri olarak kabul edilebilecek sınıflandırma ağacı (classification tree) veya ilkelleştirme ağacı (regression tree ,tahmin ağacı) gibi uygulamaları vardır. Karar ağacı öğrenmesinde, bir ağaç yapısı oluşturularak ağacın yaprakları seviyesinde sınıf etiketleri ve bu […]

Devam

Öbekağacı (dendrogram)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Öbek ağaçları (dendrogram) latince iki kelimenin birleşimidir. Dendron kelimesi, ağaç anlamına, gramma kelimesi ise çizim anlamına gelmektedir. Çeşitli bilgisayar bilimleri uygulamalarında kullanılırlar. Örneğin hesaplamalı biyoloji (computational biology) konusunda genler arasındaki ilişkileri modellemek için veya veri madenciliği (data mining) konusunda veri grupları arasındaki bilgileri modellemek için kullanılırlar. Konuyu basit bir örnek […]

Devam

Girvan Newman Algoritması

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı karmaşık sistemlerdeki topluluk yapılarını bulmaya yarayan Girvan-Newman algoritmasını anlatmaktır. Algoritma, Michelle Girvan ve Mark Newman tarafından geliştirilmiş olup bu kişilerin soy ismi ile anılmaktadır. Algoritma oldukça basit bir iddia üzerine kuruludur. Bir toplulukta birden fazla grup olduğunu kabul edelim. Buna göre grupların kendi içlerindeki ilişkileri yoğun, gruplar […]

Devam

Veri Akış Madenciliği (Data Stream Mining)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Veri akış madenciliği (data stream mining) veri madenciliğinin, özel bir uygulaması olarak düşünülebilir. Bu yöntem basitçe akan bir verinin (streaming data) üzerinde çalışmakta ve bu veriden bir sonuç çıkararak bu veriyi işlemektedir. Örneğin sürekli yeni verilerin geldiği bir ortamda verinin sınıflandırılması (classification) bir akış madenciliği problemi olabilir. Akış madenciliğini diğer veri […]

Devam

Active Learning (Faal Öğrenme)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Aktif öğrenme veya faal öğrenme şeklinde Türkçeye çevrilebilecek olan yaklaşım, bu yazının yayınladığı yer itibariyle (bilgisayarkavramlari.com) makine öğrenmesi altında geçen bir konudur (eğitim bilimlerinde de sanırım aynı başlık kullanılıyor). Makine öğrenmesinde, bir kavramın öğrenilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Faal öğrenme de bu yöntelmerden gözetimli öğrenme (supervised learning) bir çeşidi olarak […]

Devam

Web Madenciliği (Web Mining)

Web Madenciliği (Web Mining) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Web madenciliği, veri madenciliğinin bir alt dalı olup web üzerindeki bilgileri işleyerek analiz etmeyi amaçlar. Temel olarak 3 grup altında incelenebilir: Web kullanım madenciliği Web içerik madenciliği Web yapı madenciliği Web kullanım madenciliği (web usage mining) çalışmalarında, kullancıların web sayfaları ile olan ilişkileri incelenmektedir. Örneğin kullanıcıların […]

Devam