Sistem

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 18:21, 10 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, en basit terimlerden birisi olan Sistem kelimesini açıklamaktır. Bir kelime ne kadar basit ve ne kadar sık kullanılıyorsa açıklaması da bir o kadar zor olur. Kelime esas olarak İngilizcedeki System kelimesinden Türkçeye Sistem olarak girmiştir (veya diğer başka bir dilden de girmiş olabilir ancak […]

Devam

Yazılım Kaynakları

Yazan : Şadi Evren ŞEKER (mesaj) 02:18, 8 Mayıs 2013 (EEST) Bu yazının amacı, yönetim bilişim sistemleri (MIS) açısından yazılım kaynaklarını açıklamaktır. Yazılımlar genel olarak aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: Konu başlıkları 1 Bilgi Teknolojileri Firmaları 2 Büyük ölçekli çözümler (Enterprise software solutions) 3 Bulut Bilişim (Cloud Computing) 4 Açık Kaynaklı Yazılımlar (Open Source Softwares) 5 Kurum içi yazılım […]

Devam

Kapasite Planlama / Yönetim (Capacity Planning / Management)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kapasite planlaması, en basit tanımıyla, bir şirketin ürünleri için gelen değişken talepleri karşılamak üzere üretiminde yaptığı planlamadır[1]. Literatürde, kapasite yönetimi (capacity management) kavramı ile genelde aynı anlamda kullanılmasına karşılık, kapasite yönetimi, genelde bilişim teknolojilerinin (information technology) sisteme dahil edilmiş hali anlamına gelmektedir. ITIL (Information Technology Infrastructure Library, Bilgi Teknolojileri Altyapı […]

Devam

Değer Zinciri Analizi (Value Chain Analysis)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yöntem, bir işletmenin, üretmekte olduğu değeri analiz etmek için kullanılır. Basitçe, bir ürün veya hizmet üreten bir işletmenin, üretmiş olduğu bu hizmet veya ürünü sunduğu pazar, içinde bulunduğu sektör ve işletmenin destek faaliyetlerinin bir derlenmesi olarak görülebilir. Analiz yöntemi Micheal Porter tarafından, 1985 yılında yayınlanan ‘Rekabet Analizi: Üstünlüğü Oluşturmak […]

Devam

Bilgi Yönetimi (Knowldege Management)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgi yönetimi (knowledge management) kavramını açıklamaktır. Kavram, temel olarak bir organizasyondaki bilginin doğru ve verimli şekilde alınması, paylaşılması, ve kullanılmasını ifade eder. Kavramın oluşmasında birden fazla disiplinin etkisi vardır. Örneğin iş idaresi, bilgi sistemleri, yönetim, bilgi sistemleri ve arşiv gibi çeşitli alanların ortak çalışması ile bilgi yönetimi […]

Devam

Bilgi Yönetim Stratejileri (Knowledge Management Strategies)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, organizasyonlarda, bilgi yönetimi (knowledge management) için kullanılan stratejileri açıklamaktır. Temel olarak organizasyonlarda bilgi yönetimi (BY) 3 aşamada oluşur. BY-bağlı aktivitelerden önce, sırasında ve sonra. Bu aktiviteler organizasyonlarda çeşitli şekillerde teşvik edilebilir. Örneğin BY kaynağı oluşturan kişilere çeşitli ödüllerin verilmesi, bu kişilerin rekabete dahil edilmesi gibi uygulamalar olabilir. Zorlama stratejisi […]

Devam

Bilgi Yönetim Yazılımları (Knowledge Management Softwares)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, organizasyonların bilgi yönetimi (knowledge management) sürecinde kullandıkları yazılımları ve bu yazılımların bilgi yönetim sürecine katkısını açıklamaktır. Bilgi yönetim yazılımları, esas itibariyle kurumsal içerik yönetimi (enterprise content management) yazılımlarının bir parçası olarak görülebilir. Böyle büyük seviyedeki yazılımlara entegre olmalarının temel sebebi, yazılımların çeşitli aşamalarında, bilgi yönetimi için kritik […]

Devam

Bilgisayar Destekli Telefon Anketi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar destekli telefon anketleri (BDTA, Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI) kavramını açıklamaktır. Kavram, en basit haliyle, telefonda yapılan anket çalışmalarının bilgisayar desteği ile daha verimli hale getirilmesi olarak yorumlanabilir. Uygulamada, anket yapan kişinin bilgisayarda yazılı bir metni okuması, ve muhatabın verdiği mikro-verileri (microdata) kaydetmesi şeklinde gerçekleşir. Yazılımın […]

Devam

Mikro Veri (MicroData)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, sosyal araştırmalar (census), anket çalışmaları ve topluluk üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan mikro-veri (microdata) kavramını açıklamaktır. Kavram, basitçe bir birey için bir uygulamanın verisini tutar. Örneğin demografik yapının araştırıldığı bir çalışmada, bir kişinin, yaş, eğitim düzeyi, gelir durumu gibi bilgilerinin toplanması halinde bir mikro-veri elde edilmiş olur. Diğer […]

Devam

Sosyal Hesaplama (Social Computation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde sosyal hesaplama (sosyal işleme, social computing) olarak geçen kavramı açıklamaktır. Sosyal hesaplama kavramı, bilgisayar bilimleri ve sosyoloji disiplinlerinin ortak çalışma alanıdır ve bir topluluğun nasıl davrandığını (social behaviour) bilgisayar yazılımları vasıtasıyla hesaplamayı hedefler. Günümüzde gelişen internet teknolojileri ile, sosyal hesaplamanın veri kaynakları da internet üzerinden elde […]

Devam