Davranışsal Hedefleme (Behavioral Targeting)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde ‘davranışsal hedefleme’ olarak geçen kavramı açıklamaktır. Terim pazarlama, reklam, sosyal bilimler, halkala ilişkiler, insan kaynakları veya bilgi yönetimi çalışmalarının konusu olmuştur. Basitçe bir topluluğun veya bireyin taşıdığı özellikler ve çeşitli davranışlarına göre sınıflanmasını ve bu sınıflardan hedeflenen sınıfa özel faaliyetleri içeriri. Daha basit bir ifadeyle, bir […]

Devam

Çevrimiçi Kimlik (Online Identity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Çevrimiçi ortamlarda oluşturulan kimliklere verilen isimdir. Basitçe bir kişiliği ifade eder. Bu kimlik sanal/uydurma veya gerçek kimlik olarak sınıflandırılabileceği gibi bazı çalışmalar açısından da bir kişinin birden fazla kişiliği yansıttığı göz önüne alındığında, bütün kimliklerin gerçek olduğu söylenebilir. Internet sitelerinde, sosyal ağlarda, internet üzerinde oynanan oyunlarda kişiler kendilerini birebir yansıtan […]

Devam

Sosyal Sermaye (Social Capital)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sosyoloji ve ekonomi çalışmalarının ortak ilgi alanıdır. Bir topluluğun birlikte olmasından kaynaklanan ekonomik değer ile ilgilenir. Örneğin sosyal ilişkilerin bir değeri olduğu söylenebilir. Peki bu değer nasıl ölçülür veya nasıl arttırılabilir, yönetilebilir, taşınabilir? Gibi soruların cevaplarını arar. Basitçe fiziksel sermaye (physical capital) veya üniversite eğitimi (kültürel sermaye) bir değer artışı […]

Devam

Açık Katılım (Open Collaboration)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Açık katılım kavramı, literatürde bir katılımın bütün kaynaklarının açık olması anlamında kullanılmaktadır. Buna göre bir katılım (collaboration) için gerekli kaynaklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Kişiler (person) Bilgi (knowledge) Bilgi tabanı (knowledgebase) Arkadaşlık (sosyal grafik) Mesajlar (kişiler arasındaki mesajlaşmalar) Aktiviteler (faaliyetler, olaylar, toplantılar, takvim vs.) İçerik (indirilebilir dosya ekleri, formlar, grafikler, resimler […]

Devam

Açık Yenilik (Open Innovation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Açık yenilik kavramı, bir yenilik (innovation) şekli olarak literatüre ilk defa Henry Chesbrough tarafından 1960 yılındaki makalesinde yapmış olduğu, özellikle araştırma geliştirme alanında, işletmeler arası işbirliği konusundaki çalışmadan esinlenmektedir. Kendisi ayrıca Kaliforniya Üniversitesi Açık Yenilik Merkezi yöneticiliğini yapmakta ve yine bu konudaki açık yenilik isimli kitabı ile de tanımlanmaktadır. Açık yenilik kavramı, literatürdeki […]

Devam

Etiğin Kaynağı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, genel olarak etik (ahlak) kavramını açıklamak ve çeşitli kaynaklarla ele almaktır. Kavramın bu sitede açıklanmasının sebebi daha sonra eklenecek olan yazılım etiği, yönetim etiği gibi kavramlara temel teşkil etmesidir. Etik kavramı tarih boyunca çok çeşitli açılardan ve çok sayıdaki düşünür tarafından ele alınmıştır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde […]

Devam

Pareto Prensibi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, literatürde Pareto Diyagramı  olarak geçen yaklaşımı açıklamaktır. Bu yaklaşım şu hipotez üzerine kuruludur : ‘’olayların öyle bir %20’i vardır ki, sonucun %80’ini etkiler ve öyle bir %80’i vardır ki sonucun %20’sini etkiler’’. Bu yaklaşım işletme, ekonomi ve yönetim gibi çok sayıda bilim için kullanışlı bir temel teşkil […]

Devam

Sistem (Düzenek, Nizam)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, en basit terimlerden birisi olan Sistem kelimesini açıklamaktır. Bir kelime ne kadar basit ve ne kadar sık kullanılıyorsa açıklaması da bir o kadar zor olur. Kelime esas olarak İngilizcedeki System kelimesinden Türkçeye Sistem olarak girmiştir (veya diğer başka bir dilden de girmiş olabilir ancak Türkçe olmadığı kesin). Kelimenin […]

Devam