Jitter (Dalga Bozulumu)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Genelde sinyal işleme konularında geçen bir terim olan jitter (dalga bozulumu), bilgisayar bilimlerinde, ağ (networking), çoklu ortam uygulamaları (multi media) veya resim işleme (image processing) gibi konularda geçmektedir. Jitter kavramı, kısaca bir sinyalin olması gereken değere göre hatalı dalga değeri vermesidir. Örneğin yukarıdaki şekilde bir dijital sinyal görülmektedir (resmin üstünde). […]

Devam

ICMP (Internet Kontrol Mesajı Protokolü)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İngilizce, Internet Control Message Protocol kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Türkçe olarak İnternet Tespit Mesajı Teşrifatı olarak çevrilebilir. Genel olarak işletim sistemleri tarafından, ağda bulunan cihazların durumunu tespit amaçlı kullanılan bir teşrifattır (protocol). Örneğin bir cihaza erişilip erişilemediğini tespit için gönderilen mesaj tipidir. ICMP mesajları, birer IP paketi halinde yollanmaktadır. […]

Devam

Eşlik Kontrol Matrisi (Parity Check Matrix)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Hata kontrolü için kullanılan yöntemlerden birisidir. Veri güvenliği, veri iletimi veya veri sıkıştırma gibi alanlarda kullanılır. Genelde H sembolü ile gösterilir. Basitçe sistemde kullanılan üreteç matristen (generating matrix) çıkarılabilir. Bir eşlik kontrol matrisinin yapısı aşağıda verilmiştir: G = [I|P] şeklinde bir üreteç matris olmak üzere H = [PT|I] şeklinde bir […]

Devam

Kod Kelimesi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Haberleşmede kullanılan bir terimdir. Bir kod kelimesi (code word), belirli bir teşrifatın (protocol, protokol) anlamlı en küçük parçasıdır. Her kod kendi başına tek bir anlam ifade eder ve bu anlam yeganedir (unique). Aynı yaklaşım programlama dilleri için de geçerlidir. Her programlama dilinde bulunan her kelime tek bir anlam ifade eder. […]

Devam

Birbirini Dışlama (Mutually Exclusive)

Yazan: Yrd. Doç. Dr. Şadi Evren ŞEKER Birbirini dışlama özelliği, birden fazla işin birbiri ile ilişkisizliğini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Örneğin iki işlem (process) veya iki lifin (thread) birbirinden bağımsız çalışmasını, aynı anda bir işlemi yapmamasını istediğimiz zaman birbirini dışlama özelliğini kullanabiliriz. Bazı kaynaklarda, kısaca mutex (mutually exclusive kısaltması) olarak da geçer. İki adet […]

Devam

Overhead (Ek Yük)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Genel olarak bir işin yapılması için, gereken ek maliyetlere verilen isimdir. Örneğin bir kamyonun, bir yükü taşıması için, kendisini de taşıması gerekir. Kendisini taşımasının maliyeti, bu işlemdeki ek yüktür (overhead). Bilgisayar bilimlerinde, çeşitli alanlarda farklı anlamlarla kullanılmaktadır. Örneğin veri iletişimi (network) konusunda ek yük (overhead) denildiğinde genelde bir veriyi iletmek […]

Devam

JAVA ile Sohbet İstemci/Sunucusu

Yazan : Şadi Evren ŞEKER 1. Giriş 2. Sunucu / İstemci Mimarisi (Client /Server) 3. JAVA ile ağ programlama 4. JAVA dilinde veri iletişimi için akışların (streams) kullanımı 5. JAVA dilinde Temel bir istemci sunucu (client / server) kodlaması 6. Kodların derlnemesi ve çalıştırılması 7. Java dilinde çok lifli bir istemci / sunucu kodlaması 8. […]

Devam

peer to peer (uçtan uca iletişim)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, özellikle ağ yönetiminde (network) sıkça kullanılan bir terimdir. Buna göre iki uç bilgisyaar herhangi bir sunucu (Server) ihtiyacı olmadan birbiri ile doğrudan iletişim kurar. Normalde ağ yapılarında sunucu /istemci (client /server) modeli sıklıkla kullanılır. Bu model yönetim açısından tek bir sunucuya müdahale edilme kolaylığı sağlamanın yanında bütün ağ […]

Devam

Güvenli Ağ Protokolü (Reliable Network Protocol)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde ağ güvenliğinde (network security) kullanılan terimlerden birisidir. Buradaki güvenlik kelimesi saldırılara karşı sağlanan güvenlikten daha çok ağdaki problemlere karşı sağlanan güvenlik anlamındadır. Yazının burasında Güvenlik kelimesine biraz açıklık getirmek istiyorum. İngilizcedeki 5 ayrı kelimeyi Türkçede tek bir güvenlik kelimesi ile karşılamamız anlam karmaşasına yol açıyor yani security, trust, […]

Devam