Tanimoto Benzerlik Fonksiyonu (Tanimoto Similarity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Tanimoto benzerlik fonksiyonu, 1960 yılında iki bitki resmi arasındaki benzerliğin bulunması amacıyla yapılan çalışmalar sırasında çıkmıştır. Resimlerin bitmap olarak tutulduğu bir ortamda, yani resimlerin 1 veya 0 olabilen bitler ile tutulduğu bir ortamda iki resim arasındaki benzerlik karşılaştırması sırasında, iki resimdeki aynı koordinattaki her bir bit mantıksal “ve” ve “veya” […]

Devam

Jitter (Dalga Bozulumu)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Genelde sinyal işleme konularında geçen bir terim olan jitter (dalga bozulumu), bilgisayar bilimlerinde, ağ (networking), çoklu ortam uygulamaları (multi media) veya resim işleme (image processing) gibi konularda geçmektedir. Jitter kavramı, kısaca bir sinyalin olması gereken değere göre hatalı dalga değeri vermesidir. Örneğin yukarıdaki şekilde bir dijital sinyal görülmektedir (resmin üstünde). […]

Devam

Gama Doğrulaması (Gamma Correction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Esas itibariyle sinyal işlemenin bir uygulaması olmasına karşılık, bilgisayar bilimlerinde resim işleme alanında kullanılan konulardan birisidir. Bir resmin amiyane tabirle aydınlığını belirlemeye yarayan çarpandır. Kelime bu çarpan için kullanılan grek alfabesindeki γ (gama) sembolünden gelmektedir. Literatürde gama kodlaması (gamma encoding) , gama eğrisi (gamma nonlinearity) gibi kavramlarla da ifade edilmektedir. […]

Devam

Csharp ile Resim İşleme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Temel olarak bir programlama dilinde resim işleme işlemleri için iki fonksiyon gerekir. Birinci resmi oluşturan imgecik (pixel) değerlerini okuyabilmek İkincisi ise resmin imgecik (pixel) değerlerini değiştirebilmek Yani aslında resim üzerinde yapılan herşey, resmi oluşturan imgecikler üzerinde yapılmaktadır. Bu yazıda CSharp programlama dili kullanılarak basit bir histogram çıkarma ve resme gama […]

Devam

Izgara Tarama (Raster Scan)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde bir şeklin ekranda gösterilmesi sırasında kullanılan yöntemin ismidir. Basitçe ekranı imgecik (pixel) matrisinden oluşan bir ızgara gibi düşünebiliriz. Örneğin 1024 x 768 boyutlarındaki bir ekranın yine aynı boyutlardaki bir ızgara olarak düşünülmesi mümkündür. Izgara (raster) kullanılarak şekiller üzerindeki dönüşüm işlemleri yapılabilir. Örneğin şeklin taşınması işlemi için basit hafızada […]

Devam

Tuz ve Biber Gürültüsü (Salt and Pepper Noise)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Tuz ve biber benzetmesinden gelen bir gürültü üretme yöntemidir. Örneğin resim işlemede kullanılmaktadır. Bilindiği üzere tuz beyaz, biber ise siyah renktedir. Dolayısıyla resim üzerine rastgele olarak dağıtılan (Sanki bir tuzluktan dökülmüş gibi) beyaz ve siyar imgecikleri (pixel) ifade eder. Örneğin aşağıda verilen resmi ele alalım: Yukarıdaki bu resme tuz biber […]

Devam

Imgecik Azaltma (Pixel Reduction)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde resim işleme sırasında bir resmin imgecik miktarını azaltmayı hedefleyen algoritmadır. Amaç bir resmin boyutunu azaltmaktır. Örneğin resmin boyutları yarıya indirilecekse resimdeki her 4 imgecikten (pixel) bir tanesinin seçilmesi söz konusudur.  Temel olarak imgecik tekrarlama (Pixel Replication) işleminin tam tersidir. Resim küçülürken doğal olarak veri kaybı olmaktadır. Bunun anlamı […]

Devam

İmgecik Tekrarlama (Pixel Replication)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Mevcut bir resmin boyutunun arttırılması için kullanılan tekniklerden birisidir.  Amaç resimde bulunan imgeciklerin (pixel) tekrarlanarak resmi büyültmektir. Örneğin aşağıda verilmiş olan matrisin siyah beyaz (monocolor) bir resim olduğunu (örneğin PBM formatında olsun) düşünelim: …… .XXX.. X…X. XXXXX. X…X. X…X. X…X. …… Bu resmin boyutu 6×8’dir. Bu boyutları iki misline çıkarmak […]

Devam

Uniform Gürültü (Uniform Noise)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veri iletişiminde veya resim, ses ve hareketli görüntüler gibi çoklu ortam kayıtlarında verinin bozulması sonucu oluşan gürültü çeşitlerinden bir tanesidir. Buna göre verideki bozulan bilgi rastgeledir. Yani verinin herhangi bir kısmı bozulmuş olabilir. Ancak bozulmanın tekdüze olması (uniform) bozulmadaki dağılım çıkarıldığında aşağıdakine benzer bir grafik oluşturmasını zorunlu kılar. Yukarıda da […]

Devam

Uniform Dağılım ( Uniform Distribution, Yeknesak, Tekdüze, Biteviye)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Matematiksel olarak rastgele üretilen sayıların belirli bir düzen içerisinde olması durumudur. Dağılım grafiği aşağıdaki şekilde beklenir: Yukarıdaki şekilde bir uniform dağılımın grafiği verilmiştir. Buna göre dağılımda yer alan sayı aralığı a ve b sayıları arasında yer almaktadır. Basit bir ifade ile örneğin bir bilgisayarda üretilen gürültünün veya rastgele sayıların uniform […]

Devam