Mahalanobis Mesafesi (Mahalanobis distance)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Başta istatistik olmak üzere, aralarında bilgisayar bilimlerinin de bulunduğu pek çok alanda kullanılan bir mesafe ölçüm sistemidir. Diğer ölçüm sistemlerinden en belirgin farkı, mesafe ayırımını elipsel bir düzlem üzerinde yapmasıdır. Basit bir elipsi ele alırsak: Elipsin x eksenindeki genişliği, y eksenindeki boyuna göre daha kısadır. Bu durumda elips üzerinde dağılmış […]

Devam

Programların Çalışma Süresi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayarda yazılan bir kodun, derlendikten sonra bilgisayarda çalışması için geçen zamanın nasıl hesaplandığını açıklamaktır. Bu yazıyı okumadan önce, aşağıdaki yazıların okunması faydalı olacaktır: İşlemci Zamanlama (CPU Scheduling) İşlemci Zamanları (CPU Timing) İşlemci Meşguliyeti (CPU Utilization) Çok sayıda kod yazıyor ve bu kodları bilgisayarımızda çalıştırıyoruz. Bir programın çalışma […]

Devam

Sonlu Eleman Yöntemi (SEY)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Literatürde sonlu eleman yöntemi (finite elemant method) veya sonlu eleman tahlili (finite element analysis) olarak geçen konudur. Bu çalışmanın amacı, herhangi bir problemi sonlu sayıda elemana indirgemek ve bu elemanların çözülmesi sonucunda istenen neticeye ulaşmaktır. Örneğin Lego parçalarından bir ev yapılması sonlu eleman yönteminin kullanılmasıdır. Daha kullanışlı bir örnek olarak […]

Devam

Prolog ile Fonksiyon ve Liste yönetimi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, prolog, programlama dilini kullanarak basit fonksiyon tanımlarını ve listelerin yönetimini açıklamaktır. Fonksiyon ve Haber Kavramları Prolog dilinde, yazılan her satır bir haber (predicate) olarak düşünülebilir. Örneğin haftanın birinci günü Pazartesidir bilgisi, prolog açısından bir haberdir. Bunu aşağıdaki şekilde prologda kodlayabiliriz: gun(1,’Pazartesi’). Ardından sorgulamak için, bağlanmamış bir değişken […]

Devam

Mükemmel Sayılar (Perfect Numbers)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Matematikte, sayı teorisinde (number theory), pozitif bir sayının kendinden küçük ve kendisini tam bölen sayıların toplamı şayet sayının kendisine eşitse bu sayıya mükemmel sayı ismi verilir. Literatürde, bu tanıma uyan en küçük sayı 6 olarak geçer. Benim kişisel görüşüm aslında bu tanıma uyan en küçük mükemmel sayının 1 olduğu yönündedir. […]

Devam

Powerpoint ile Sunum

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, MS Power point 2010 programına hızlı bir başlangıç yapmak ve basit bir sunum hazırlayacak bilgiyi sunmaktır. Program, ilk kez açıldığında, aşağıdaki şekilde boş bir sunum ile başlar: Bu ekranda, üst tarafta duran araç çubuklarının dışında, ekranın en solunda slayt sıralayıcısı ismi verilen ve sunumda bulunan slaytları gösteren […]

Devam

Dolphin 7 ile modül geliştirme

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bir içerik yönetim sistemi olan (CMS) Dolphin 7 platformu üzerinde nasıl modül geliştirileceğini açıklamaktır. Bu yazı kapsamında örnek bir modül geliştirilecektir. Modülün iki farklı ara yüzü olacaktır. Birincisi sitede yer alması ve siteyi ziyaret eden kişilerin görmesini hedeflediğimiz ara yüzdür. İkincisi ise modülün yönetici ara yüzüdür. Modülümüzü […]

Devam

C++ dili ile Kapsülleme (Encapsulation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, nesne yönelimli programlama kavramlarından birisi olan kapsülleme işlemini (encapsulation), C++ dili üzerinden anlatmaktır. Kapsülleme veya diğer adıyla veri kapsülleme işlemi, basitçe bir sınıfın (class) dışarıya karşı kapalı hale getirilmesi ve sınıfa erişimin kapsüllenmesi yani engellenmesidir. Bilindiği üzere, sınıflar, özelliklerden (properties) ve metotlardan (methods) oluşmaktadır. Veri kapsüllemesinin amacı, […]

Devam

C++ dilinde soyut sınıflar

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, C++ dilindeki soyut sınıf kavramını açıklamaktır. Daha öncede anlatılan soyut sınıf tanımını okuyabilirsiniz. C++ dilinde, soyut sınıflar içerisinde en az bir adet saf sanal metot (pure virtual function) bulunduran sınıflardır. Sanal fonksiyon konusu (virtual function) daha önce anlatılmıştır, detaylarına buraya tıklayarak bakabilirsiniz. Bir sanal fonksiyonun, saf olması, […]

Devam

Bilgisayar Bilimlerinin Tarihi

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, bilgisayar mühendisliğinde okuyan, belki bütün öğrencilerin bir şekilde duyup öğrendiği pek çok teorem ve tezin tarihsel süreçte birbirini nasıl izlediğini ve basitçe neler olduklarını anlatmaktır. Aslında tarihsel gelişimin neresinden başlanacağı bir tartışma konusudur, şayet bilgisayarların doğadaki malzemelerden yapıldığını kabul edersek. Örneğin bilgi depolamak için kullandığımız günümüz harddisk’lerinin […]

Devam