Parçala Fethet Yaklaşımı ile Matris Çarpımı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı, parçala fethet yaklaşımı (divide and conquere) kullanarak matris çarpımı işlemini gerçekleştirmektir. Bu uygulamada JAVA dili kullanılacaktır. Öncelikle matris çarpımını hatırlayalım. 2×2 boyutlarında A ve B matrislerinin çarpılıp C matrisine yerleştirilmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: Bu çarpma işleminde, lise matematiğinden hatırlanacağı üzere her elemanın değeri için o satır ve […]

Devam

Vektör İşlemciler (Vector Processors)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Vektör işlemciler, en kısa tanımıyla, bir işlemcinin (processor), vektör şeklindeki ardışık veriler üzerinde bir adımda işlem yapabildiği işlemcilerdir. Normalde, bir işlemci, işleyeceği veriyi aldıktan sonra (fetch) bu veri üzerinde gerekli olan işi tamamlar. Buradaki veri genelde basit tipte bir veridir ve işlem atomik yapıdadır. Vektör işlemcilerde de yapılan iş, normal […]

Devam

Occam’ın usturası (Occam’s Razor)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Temel olarak , çoğu bilim dalında kullanılan bir prensiptir. Prensip, basitçe bir olayın basit olanının daha doğru olduğudur. Bunu açıklarken “primus inter pares” mantığı kullanılabilir. Yani eşitlerden birincisi olarak Türkçeye çevrilebilecek Latince terime göre, iki durum eşitse bunlardan birisinin öncelikli olması söz konusu olabilir. Örneğin A şehrinden B şehrine giden […]

Devam

İç içe döngüler (Nested Loops)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde hemen hemen bütün programlama dillerinde kullanılan döngülerin iç içe kullanılmasına (kucak kucağa, nested) verilen isimdir. Buna göre bir döngü (loop) bir dönüşünü tamamlamadan diğer bir veya birkaç döngü dönme işlemi gerçekleştirebilir. Örneğin aşağıdaki kod parçasını ele alalım: for(int i = 0 ;i<5;i++){ // dış döngü for(int j = […]

Devam

Scytale Cipher (Sarmal Şifrelemesi)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, veri güvenliği konusunda kullanılan ilkel bir yer değiştirme şifrelemesidir (transposition cipher). Sistem çalışma şekli açısından simetrik şifrelemedir (symmetric cipher) ve iki tarafında elinde doğru anahtar bulunduğunda (gönderen ve alan) çalışmaktadır. Basitçe bir çubuğun etrafına bir mesajın sarılması ile elde edilen mesaj şifreli mesajdır. Yukarıdaki şekilde sarmal şifrelemesi ile […]

Devam

Ayrıntı Düzeyi (Level of Detail)

Yazan : Selda Berker Giriş Level of detail ( LOD – ayrıntı düzeyi ), CPU ve GPU’nun güçlü olmadığı durumlarda kullanılan popüler bir konudur. Bu fikir high-level bir görüntüye benzeyen, fakat CPU ve GPU tarafında işleme için daha az veri gerektiren bir nesnenin, daha kaba seviyede geometrik sunumunu yapabilmek için kullanılmaktadır. Bazı durumlarda GPU, büyük […]

Devam

Steganografi ve LSB

Yazan : Selda BERKER Steganografi, mesajı gömme yoluyla bilgiyi saklama sanatı ve bilimidir Bu yaklaşım, bir nesnenin içerisine bir verinin gizlenmesi olarak da tanımlanabilir. Bu yaklaşımla ses, sayısal resim, video görüntüleri üzerine veri saklanabilir. Görüntü dosyaları içerisine saklanacak veriler metin dosyası olabileceği gibi, herhangi bir görüntü içerisine gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilir. Bu […]

Devam

Scream Cipher

Yazan: Bağış Can Rona Stream Cipher, rastgele alınmış kısa bir karakter dizisini daha uzun bir dizi haline getiren şifreleme algoritmasıdır. Giriş karakter dizisi “anahtar” olarak adlandırılırken, uzun çıkış karakter dizisi ise şifrenin “akışı” olarak adlandırılır. Stream Cipher paylaşılan anahtar şifreleme yöntemlerinde kullanılır. Scream Cipher’ın amacı ise yazılımlara çok hızlı uygulanabilen Stream Cipher’ı dizayn etmektir. Scream […]

Devam

Vernam Şifrelemesi (Vernam Cipher)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin önemli konularından birisi olan veri güvenliği (cryptography) konusunda kullanılan önemli algoritmalardan birisidir. Şifreleme algoritması temel olarak yahut (XOR) işleminin zorluğuna dayanmaktadır. Yani basitçe bir bilgi rastgele herhangi başka bir bilgi ile XOR işlemine tabi tutulursa, orjinal bilginin geri elde edilmesi imkansızdır. Temel olarak yahut (XOR) şifrelemesi (XOR Cipher) […]

Devam

Zigzag Şifrelemesi (ZigZag Cipher)

Yazan:Nedai Bahadır KURU Giriş Zigzag şifreleme(Rail Fence Cipher) var olan karakterlerin belirli bir permütasyon kullanılarak yer değiştirmesi prensibine dayanan bir transposition şifreleme formudur. Adını şifreleme yönteminin biçiminden dolayı bu şekilde almıştır. Şifrelenecek olan metin(plain text) aşağı doğru ve diagonal olarak hayali raylara doğru iner. En alttaki hayali raya geldiğinde tekrar yukarı doğru çıkar ve en […]

Devam