Phong Aydınlatması (Phong Reflection)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar grafiklerinde kullanılan ve bir şeklin aydılantılması sonucunda ekranda bu şekil ile ilgil oluşan her imgeciğin (pixel) nasıl görüldüğünü hesaplamaya yarayan yöntemin ismidir. Basitçe yansıma, yayılma ve parlama sonuçlarının interpolasyonudur. Yukarıdaki şekilde bu 3 ekti ayrı ayrı resimlerde gösterilmişt ve son resimde (en sağdaki) bu üç ektinin interpolasyonu olan son […]

Devam