Eşlik biti kontrolü (parity bit check)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Eşlik biti yada parity bit olarak bilinen bu bit, ikilik tabandaki bitlerin tek veya çift olması esasına göre kontrol amaçlı olarak kullanılan bittir. Örneğin 7 bitlik bir mesajın bit değerlerinin toplamı tek ise 1 çift ise 0 bilgisini de bu 7bitlik mesaja ekleyerek 8 bitlik bir mesaj elde edilir. Karşı […]

Devam

Çin Kalan Teorisi (Chinese Remainder Theorem)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sayı teorisinde çinliler tarafından uygulanan bir yöntemdir. Tam tercümesi çin kalan teorisi olarak yapılabilir. Onluk sayı sisteminin geliştirilmediği zamanlarda büyük sayıları hatırlamak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Basitçe bir sayının bölümlerinden kalan sayılar tutulur. Örneğin 7’ye bölümünden 4, 5’e bölümünden 3 kalan en küçük sayı 18’dir. Dolayısıyla onluk sistemin olmadığı bir […]

Devam

Fermat küçük teoremi

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Fermat (ferma olarak oknur) teoremine göre bir sayının üssel değerinin modüler aritmetikteki karşılığı aşağıdaki özel durumlar için hep aynıdır:  a p ≡ a (mod p) a p-1 ≡ 1 (mod p) a herhangi bir sayıyı, p ise asal bir sayıyı ifade etmektedir. Ayrıca a ile p aralarında asal sayı olmalıdırlar, yani […]

Devam

Euler Teoremi

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Euler totient teoremi , Fermat küçük teoremi veya Euler-Fermat Teoremi olarak da geçmektedir. Bu teoreme göre aφ(n)=1 mod(n) olarak kabul edilmektedir. Burada n ile a aralarında asal olmalıdır. Örneğin aralarında asal olan 6 ve 13 sayılarını ele alalım.  φ(13)’ün değeri 13 bir asal sayı olduğu için 13-1 = 12 olur. 612=1 […]

Devam

Euler Totient Fonksiyonu

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Herhangi bir sayının kendisinden küçük pozitif ve kendisi ile asal olan tam sayılarının sayısıdır. Örneğin 24 sayısından küçük 23 pozitif tam sayı vardır. Bu sayılardan 24 ile asal olan sayılar (en büyük ortak böleni 1 olan sayılar) : 1,5,7,11,13,17,19,23 sayılarıdır. Dolayısıyla belirtilen şartı sağlayan8 sayı vardır. Bu durumd a24 sayısının totient […]

Devam

Akış Şifrelemesi (Stream Cipher)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu şifrelemedeki amaç yöntem olarak bir akışı kullanmaktır. Yani her şifreleme birimindeki işlem bir önceki şifreleme işlemine bağlıdır. Örneğin her harfin şifrelenmesi sırasında bir önceki şifrelemeden çıkan bilgi anahtar olarak kullanılabilir. Veya anahtar kendi içerisinde çeşitli formüllere tabi tutularak bir sonraki anahtar bilgilerini üretebilir.

Devam

Permutasyon Şifrelemesi (Permutation Cipher)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Basitçe bir metnin içnde bulunan harflerin yer değiştirmesi mantığına dayanan şifreleme yöntemidir. Bu yöntemde blok şifrelemesi (block cipher) kullanılır. Bir blok alarak bu blok içinde bulunan harflerin yerini değiştirir. Örnek: Şifrelenmek istenen metin: babadede anahtar: 2413 (bu anahtar her 4 harfte bir harflerin sırasıyla yerini 2. 4. 1. ve 3. elemanlar […]

Devam

Vigenere Şifreleme (Vigenere Cipher)

Vigenere Şifreleme (Vigenere Cipher) Yazan. Şadi Evren ŞEKER İlkel Şifreleme yöntemlerinden birisidir. Kaydırma Şifrelemesi ve Yerine koyma şifrelemesi gibi şifrelemelerden en önemli farkı şifrenin her harfe aynı şekilde değil bir harf bloguna uygulanmasıdır. Örnek olarak “mesaj” kelimesini “ali” şifresi ile şifrelemek isteyelim bu durumda: mesaj -> 13 5 19 1 10 ali -> 1 12 […]

Devam

Veri Güvenliğinde Frekans Analizi (cryptoanalysis)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Şifrelenmiş bir metine saldırı yöntemlerinden birisi de frekans analizi yapmaktır. Bu yöntemde, metinde bulunan harf sıklıklarına göre bir frekans tablosu oluşuturulur. Bu tablo orjinal mesajın gönderildiği frekans sıklıkları ile karşılaştırılır ve karakteristik bazı harfler tahmin edilebilir. Örneğin ingilizce’de e harfi diğer harflere nazaran daha sık kullanılmaktadır. Bu durumda şifrelenmiş metinde en […]

Devam

Doğrusal Şifreleme (Affine Cipher)

Doğrusal Şifreleme (Affine Cipher) Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bu şifreleme yöntemindeki amaç geometride doğrunun denklemi olarak bilinen y=ax+b doğrusal fonksiyonunu şifreleme işleminde kullanmaktır. Buna göre x, şifrelenecek mesajı (plain text), y şifrelenmiş mesajı (cipher text) ifade etmekte olup a ve b ikilisi anahtarı oluşturmaktadır. Örnek mesaj: “baba dede” Anahtar: (3,2) yani a=3, b=2 olarak verilmiş […]

Devam