Mesaj Özetleri (Message Digests)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Özellikle veri güvenliği ve veri bütünlüğü (data integrity) konularında kullanılan mesaj özetleri aslında birer özetleme fonksiyonudurlar (hashing functions). Buna göre büyük bir veriden nispeten daha küçük bir özet üretilir ve bu özetten orijinal veriye geri dönülemeyeceği varsayılır. Mesaj özetlerinden en meşhurları MD5 ve SHA-1 algoritmalarıdır. MD5 : Message digest (mesaj […]

Devam

Veri Bütünlüğü (Data Integrity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin birinci derece uğraştığı varlık veridir. Yani bilgisayar bilimlerinde yapılan her işi bir bakışa göre veriyi işlemek olarak görmek mümkündür. İşlenen bu verinin bütünlüğü ise ayrı bir problemdir. Veri bütünlüğü ile genelde verinin birden fazla parçaya bölünmesi durumunda bu parçaların bütün olarak tutulması kastedilir. Veri’nin bölünmesi ne zaman gerekir […]

Devam

JAVA ile Veritabanı bağlantısı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı JAVA programlama dilinden bir veri tabanına nasıl bağlanılacağını adım adım örnek kod üzerinden açıklamaktır. Uygulamada veri tabanı olarak JavaDB kullanacağız. Bu veritabanı netbeans ile birlikte gelmenin yanında Sun microsystems’in web sitesinden de indirilebilir. Temel olarak bir programlama dilinden (JAVA veya farklı bir dil) bir veritabanına (database) bağlanmak […]

Devam

CSharp ve SQL

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Gelen bir soru üzerine C# ile MS SQL server’dan veri çekmeyi adım adım kod üzerinden inceleyelim. Öncelikle veri çekmek için gereken adımları sıralayalım: Veri tabanına C# dilinde kullanıcı ve şifre ile bir bağlantı oluşturulur. Açılan bağlantı üzerinde bir sorgu (Query) çalıştırılır. Sorgu (query) sonucu bir veri yapısında (data structures) saklanır. […]

Devam

Atomluluk (Atomicity)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Latince bölünemez anlamına gelen atom kökünden üretilen bu kelime, bilgisayar bilimlerinde çeşitli alanlarda bir bilginin veya bir varlığın bölünemediğini ifade eder. Örneğin programlama dillerinde bir dilin atomic (bölünemez) en küçük üyesi bu anlama gelmektedir. Mesela C dilinde her satır (statement) atomic (bölünemez) bir varlıktır. Benzer şekilde bir verinin bölünemezliğini ifade etmek […]

Devam

BCNF (Boyce Codd Normal Form)

BCNF (Boyce Codd Normal Form) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı tasarım şekillerinden birisi olan BCNF, üçüncü normal şekil ile (third normal form, 3NF) karşılaştıırlabilir. Yapı olarak normal şekillerde üst sayıdaki normal şekiller, alt normal şekilleri kapsar. Yani 2. normal şekilde olan bütün veri tabanı tasarımları 1. normal şekilde ve benzer şekilde 3. normal şekilde […]

Devam

Üçüncü normal şekil (Third Normal Form, 3NF)

Üçüncü normal şekil (Third Normal Form, 3NF) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde, veri tabanı teorisinde, bir veri tabanının daha verimli tutulması için geliştirilen şeklin ismidir. Bu şekil birinci ve ikinci normal şekillere göre daha başarılı çalışmayı hedefler.Unutulmamalıdır ki normal şekillerin hepsinde hedeflenen öncelikli performans, hafızanın daha verimli kullanılmasıdır. Hız için bazı durumlarda normal […]

Devam

İkinci Normal Şekil (Second Normal Form) 2NF

İkinci Normal Şekil (Second Normal Form) 2NF Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veri tabanı teorisinde geçen ve ilişkisel bir veri tabanının hafızayı daha verimli kullanması (daha az yer kaplaması) için geliştirilen normal şekillerden ikincisidir. Teorik olarak ikinci normal şekilde olan bütün veri tabanı tasarımları ilk normal şekle (first normal form , 1NF) de uymaktadır. Bir […]

Devam

Aday Anahtar (Candidate Key)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı teorisinde bir tabloyu tek başına tanımlayamay yeterli olan kolona verilen isimdir. Daha resmi bir tanımlamayla: Bir ilişkide bir aday anahtarın tekrar edildiği iki satır bulunamaz 1. adımda bahsedilen anahtarın bir alt kümesi bulunmaması. İlişkisel veri tabanında bir tablo veya tablolar arası ilişki tanımlandıktan sonra elde edilen sonuç kümesindeki kolonlardan […]

Devam

ilk normal şekil (First Normal Form) 1NF

ilk normal şekil (First Normal Form) 1NF Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veri tabanı teorisinde geçen ve ilişkisel bir veri tabanının hafızayı daha verimli kullanması (daha az yer kaplaması) için geliştirilen normal şekillerden en ilkelidir. Bir veri tabanı tasarlanırken normal formda olması göz önüne alınabilir veya daha sonradan normalleştirilebilir (nomalization). Bu sayede veri tabanının daha […]

Devam