Birleştirme (Join)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER ilişkisel veritabanlarını matematiksel olarak modellemeye yarayan ilişkisel cebirde (relational algebra) kullanılan ve veri tabanında bulunan tabloları birleştirerek daha büyük tabloların çıkarılmasını sağlayan işlemdir. Kabaca her birleştirme (join) bir kartezyen çarpım (cartesian product) işlemidir. Birleştirme işlemleri bundan farklı olarak bazı koşullar bulundurur ve tablolar arasındaki tasarım ilişkileri marifetiyle sonuç kümesinde azaltmaya […]

Devam

Kartezyen Çarpım (Cartesian Product)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kümelerde ve ilişkisel cebir (Relational algebra) iki kümenin elemanlarının sırayla karşılaştırılması durumudur. Örneğin aşağıda T1 ve T2 isimli iki ayrı küme verilmiş olsun: T1 tablosu: İsim Soyisim Ali Baba Cem Yıldız T2 tablosu: Yaş Melsek 50 Tüccar 40 Programcı Yukarıda verilen bu iki tablonun kartezyen çarpımı aşağıdaki şekildedir ( T1 […]

Devam

Küme Bölme İşlemi (Set Division Operator)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Kümelerde ve ilişkisel cebir (Relational algebra) ilk kümede, ikinci kümeden tekrarlanan elemanları bulmak için kullanılır. Örneğin aşağıda T1 ve T2 isimli iki ayrı küme verilmiş olsun: T1 tablosu: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali Baba 20 Tüccar Veli Demir 20 Öğrenci Cem Yıldız 20 Tüccar T2 […]

Devam

Fark İşlemi (Difference Operator)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kümelerde ve ilişkisel cebir (Relational algebra) iki kümenin farklı elemanlarını bulmak için kullanılır. Farklı elemanlarının bulunacağı küme önce yazılır. Dolayısıyla işlemin yer değiştirme özelliği (commutativity) bulunmaz. Örneğin aşağıda T1 ve T2 isimli iki ayrı küme verilmiş olsun: T1 tablosu: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali […]

Devam

Birleşim İşlemi (Union Operator)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kümelerde ve ilişkisel cebir (Relational algebra) birden fazla kümenin birleşimini bulmak (iki kümedeki elemanların tamamını içeren yeni bir küme bulmak) için kullanılan işlemdir. Sembolü “U” işaretidir. Örneğin aşağıda T1 ve T2 isimli iki ayrı küme verilmiş olsun: T1 tablosu: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali […]

Devam

Kesişim İşlemi (Intersection Operator)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kümelerde ve ilişkisel cebir (Relational algebra) birden fazla kümenin kesişimini bulmak (ortak elemanlarından oluşan yeni kümeyi bulmak) için kullanılan işlemdir. Sembolü “∩” işaretidir. Örneğin aşağıda T1 ve T2 isimli iki ayrı küme verilmiş olsun: T1 tablosu: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali Baba 50 Tüccar […]

Devam

Seçim İşlemi (Selection Operator)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İlişkisel Cebirde (Relational Algebra) verilen bir küme üzerinde satır bazlı olarak seçme işlemi yapmaya yarar. Basitçe bir kriter belirtilir ve bu kriteri sağlayan satırlar sonuçta kalırken sağlamayan satırlar elenir. Sembolü “σ” işaretidir ve eleme kriteri indis olarak verilir. Örneğin aşağıdaki tabloyu ele alalım: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER […]

Devam

Gösterim İşlemi (Projection Operator)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER İlişkisel cebirde (relational algebra) kullanılan işlemlerden birisidir. Basitçe bir küme üzerinden herhangi bir kolonun seçilmesi işlemini gerçekleştirir. Sembolü “Π” işaretidir ve gösterilecek olan (project) kolon ismi indis olarak yazılır. Örneğin aşağıdaki tabloya T1 ismi verelim: İsim Soyisim Yaş Melsek Şadi Evren ŞEKER 30 Bilgisayar Müh. Ali Baba 50 Tüccar Veli […]

Devam

İlişkisel Cebir (Relational Algebra)

  İlişkisel Cebir (Relational Algebra) Yazan : Şadi Evren ŞEKER İlişkisel veri tabanlarında (relational database) işlemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve matematiksel işlemler dahilinde çözülmesi için kullanılan cebirin ismidir. Buna göre bir ilişkisel veritanında kullanılabilecek en temel işlemler aşağıda sıralanmıştır: Projection (Gösterim) Sembolü : “Π” Selection (Seçim) Sembolü : “σ” Küme işlemleri (Set operators) Kesişim (Intersection): […]

Devam

Veritabanı Dizgi İşlemleri (string manipulations on Database)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veri tabanında bulunan bir tablodaki bütün alanları değiştirmek veya aramak mümkündür. Bunun için dizgi (string) fonksiyonlarını iyi tanımak gerekir. Örneğin çoğu veritabanı dizgi işlemleri sırasında % işaretini herhangi bir veya birden çok (0 (sıfır) ve daha çok) karakter anlamında işlemektedir. Bu durumda örneğin aşağıdaki sorgu (Query) bize kelimeler tablosunda kelime […]

Devam