Klik (clique)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde her iki düğümü birbirine bir kenar ile bağlanmış alt graflara verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki grafikte bir klik kırmızı çizgiler ile işaretlenmiştir. Buna göre {A,B,C,D} alt grafı bir kliktir. Sosyal bilimlerde de aynı kelime(klik) bir toplumun en alt birimine verilen isimdir. Bunun sebebi doğrudan bağlantısı olan ve komşuluğu bulunan […]

Devam

k-düzenli graf ( k-regular graph)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerindeki her düğümün “k” kadar komşusu bulunması durumuna k-düzenli graf denilir. Örneğin aşağıdaki graf 2-düzenli bir graftır çünkü her düğümün derecesi 2’dir.

Devam

Dizgi (String)

  Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir dilde bulunan ve o dilin tanımlı olan alfabesi içerisindeki sembollerin çeşitli sayılarda ve çeşitli sırada dizilmesi ile elde edilen yazılardır. Örneğin bir dildeki alfabe aşağıdaki şekilde tanımlı olsun: ∑1 = {0,1} Buna göre dilimizde sadece “0” ve “1” sembolleri tanımlı demektir. Bu dilde örneğin w1=0 veya w2=10101011010 gibi bir […]

Devam

Basit Döngü (Simple Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bir döngünün başlangıç ve bitiş düğümleri olan düğümü dışındaki bütün düğümlerin, bu döngü içerisinde sadece bir kere geçmesi durumunda bu döngüye basit döngü adı verilir.

Devam

Bağlı graf (conected graph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graftaki bütün düğümleri diğer bütün düğümlere bağlayan bir yol bulunuyorsa bu graflara bağlı graf denilir.

Devam

Döngü (Cycle)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Graf teorisinde bir düğümden başlayıp aynı düğümde biten yola döngü adı verilir Örneğin yukarıdaki grafta A düğümünden başlayarak gene bu düğümde biten {A,C,D}  döngüsü tasvir edilmiştir.

Devam

Altgraf (Subgraph)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir grafikte bulunan düğüm ve kenarlardan sadece bir kısmını içeren grafa verilen isimdir. Her altgraf da bir graftır. Ayrıca grafın kendisi de altgraflarından bir tanesidir. Örneğin yukarıdaki şekilde bir graf ve bir alt grafı yanyana gösterilmiştir.

Devam

Yol (Path)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir graf üzerinde bir veya daha fazla düğümden ve kenardan geçen rotaya verilen isimdir. Örneğin aşağıdaki graf üzerinde bir yol gösterilmiştir. Yolların yazılışı ise geçtikleri düğümlerin sırasıyla yazılması ile elde edilir. Örneğin yukarıdaki yolu {A,C,D} olarak göstermek mümkündür.

Devam

Yönlü Graflar (Directed Graphs)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir grafın kenarlarının yön belirtmesi durumunda bu grafa yönlü graf adı verilir. Bir kenar iki düğümü birleştirmektedir. Yönlü bir kenar ise bir düğümden diğer düğüme gidilebilen yönü göstermektedir. Bu kenarın gösterdiği yönün tersine doğru da hareket edilebilmesi durumunda bu ikinci bir kenar ile ifade edilir. Yukarıda A ile B düğümleri […]

Devam