Hopfield Ağları (Hopfield Net)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yapay sinir ağlarının özel bir hali olan hopfield ağları basitçe aşağıdaki 3 özel durumu içerir: Nöronların ateşleme değerleri ikildir (binary), yani 1,0 şeklinde iki ihtimalden birisi olabilir. (İstisna olarak bazı hopfield ağlarında ise 1,-1 ihtimalleri alması söz konusudur) Nöronların eşik değerleri >= şeklindedir. Yani bir nöronun eşik değeri örneğin 2 […]

Devam

Yahut Problemi (Özel Veya Problemi (XOR Problem, exclusive or))

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yapay sinir ağlarında yaşanan bir problem olan XOR problemine göre tek katman ile bir yapay sinir ağının xor fonksiyonunu vermesi beklenemez. Bu durum doğrusal ayrılabilirlik (linearly seperable) ile açıklanabilir. XOR probleminin çözümü için çok katmana ihtiyacımız bulunur. Problemin çözümü için giriş ve çıkış katmanları tahil 3 katman gerekmektedir ve çözüm […]

Devam

JOONE Kullanımı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı JOONE (JAVA Object Oriented Neural Engine) uygulamasının nasıl kullanılacağını ve basit bir örneğin nasıl eğitileceğini açıklamaktır. JOONE, http://www.jooneworld.com/ adresinden indirilebilen açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Yazılım indirilip kurulduktan sonra aşağıdakine benzer bir arayüzü bulunur: Bu arayüz üzerinde yahut işlemi (XOR (özel veya)) tanımlayarak eğitem bir uygulamayı adım […]

Devam

Tek Katmanlı Sinir Ağları (Single Layer Neural Networks)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazıda yapay sinir ağlarının bazı örnekleri gösterilecektir. Bilindiği üzere yapay sinir ağlarında bulunan nöronların (neurons) dizilişleirnin çok katmanlı (multilayer) şekilde düşünülmesi mümkündür.  Bu örneklerin ortak noktası tek katmanlı olmalarıdır. VE Kapısı (And Gate): En basit sinir ağı olarak mantık devrelerinde kullanılan ve kapısı düşünülebilir. Aşağıda ve kapısının doğruluk çizelgesi(truth […]

Devam

Sinir Ağlarında Katmanlar (Neuron Layers)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı yapay sinir ağlarında (Artificial Neural Networks) konusunda kullanılan katman (layer) kavramını açıklamaktır. Bilindiği üzere bir yapay sinir ağının temel öğeleri sinir hücreleri (neurons) ve bu sinir hücrelerini bağlayan sinapsislerdir (synapses).  Sinir hücreleri bağlanarak bir yapay sinir ağı oluşturulduktan sonra sistemi oluşturan her sinir hücresini aşağıdaki şekilde katmanlara […]

Devam

Sinapsis (Synapses)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks) için her sinir hücresini (neuron) birbirine bağlayan ve üzerlerinde ağırlık değeri taşıyan bağlantı üniteleridir. Buna göre bir nöron kendi hareketini yaptıktan sonra diğer nöronlara iletilmek üzere bir sonuç üretir. Sinapsisler bu sonucu alıp belirli bir ağırlıkta diğer nörona iletir. Aşağıdaki şekilde 3 farklı nörondan […]

Devam

Nöron’un Kullanımı

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı yapay sinir ağlarında (Artificial Neural Networks) konusunda nöronların (neurons) nasıl kullanıldığı ve programlara nasıl dahil edildiğini açıklamaktır. Bilindiği üzere nöron (sinir hücresi, neuron) bir yapay sinir ağının en temel öğesidir. Bu tanımı şöyle genişletmek mümkündür, bir nöron kendi girişi olan, kendi içerisinde bir işlem yapan ve bir […]

Devam

Doğrusal Ayrılabilirlik (Linear Seperability)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Yapay sinir ağlarının en basit anlamda incelenebilmesi için problemi iki adet ikil haneleri olan (binary digists) bir girdiye bir de tek ikil (binary) çıktıya sahip bir örnek üzerinden inceleyelim. Aşağıda iki farklı fonksiyonun gerçeklik çizelgesi (doğruluk tablosu, truth table) verilmiştir. A ve B değerleri girişi C ise çıkışı ifade etsin: F […]

Devam

Yapay Sinir Ağlarının Sınanması (Validating Artificial Neural Networks)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin bir çalışma alanı olan yapay sinir ağlarında amaç insan vücudunda bulunan biyolojik sinir ağlarının bilgisayarlar tarafından modellenmesi ve başarılı olarak kullanılmasıdır. Bu işlem için öncelikle bir yapay sinir ağı tasarımı yapılır. Sinir ağında buluna nöron ve sinapsislere değerler atanarak sinir ağı tasarlandıktan sonra bu sinir ağının eğitim süreci […]

Devam

Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi (Training Neural Networks)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bu yazının amacı yapay sinir ağlarının (Artificial neural Networks) nasıl eğitildiğini anlatmaktır. Bir yapay sinir ağını oluşturan sinir hücreleri (neurons, nöronlar) sinapsisler aracılığı ile birbirlerine bağlıdırlar. Bu sinapsisler bağladıkları nöronların birbirinden haberdar olmasını sağlamaktadırlar. Ancak biyolojik sinir hücrelerinde olduğu gibi bilgisayar dünyasında bulunan yapay sinir ağlarında da bütün bağlantıların (sinapsislerin […]

Devam