Bağlama (Coupling)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde modelleme sırasında sistemde bulunan varlıkların ilişkilerini belirlemeye yarayan bir terimdir. Genellikle yapışma (cohesion) teriminin tersi anlamda kullanılır. Yani yüksek bağlama (high coupling) düşük yapışma (low cohesion) anlamında gelmektedir. Nesnelerin birbirine bağlanması (coupling) ve yapışması (cohesion) arasındaki en önemli fark bağlanmanın düşük olmasının yani yapışmanın yükesek olmasının iki nesnenin […]

Devam

SDK

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım ortamlarında, yazılım geliştirmek için kullanılan araçların bir araya getirildiği paketlere verilen isimdir. Software development kit (yazılım geliştirme araçları) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma en az anlamda API (application programming interface , uygulama programlama arayüzü) içeren ve daha gelişmiş paketlerde IDE (integrated development environment) , yazılım dökümantasyonu, örnek kaynak […]

Devam

UML (Unified Modeling Language, Ortak Modelleme Dili)

UML (Unified Modeling Language, Ortak Modelleme Dili) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinin, yazılım mühendisliği bölümünde yazılım modellemesi sırasında kullanılan gösterim şekilleri standartlaştırılmış ve ortak bir modelleme şekli oluşturulmuştur.  Bu modelleme şekli UML yaygınlaşmadan önce her yazılım modelleme sisteminde farklı şekillerde yapılmaktaydı ve her yazılım firması kendi standartlarını belirleme çalışmasındaydı. UML ile birlikte bu […]

Devam

CASE Araçları (Case tools)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinini yazılım mühendisliği alanında kullanılan araçların genel ismidir. Computer Aided Software Engineering kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu araçların amacı yazılım geliştirme süreçlerinin koltrol edilebilmesi , ölçeklenebilmesi ve kolay yönetilebilmesidir. CASE araçlarını aşağıdaki kriterlere göre birkaç bölümde incelemek mümkündür: Kod üreten yazılımlar (Source code generation tools) UML (Unified modelling langue) […]

Devam

En kötü durum analizi (Worst Case Analysis)

En kötü durum analizi (Worst Case Analysis) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde bir algoritmanın incelenmesi sırasında sıkça kullanılan bu terim çalışmakta olan algoritmanın en kötü ihtimalle ne kadar başarılı olacağını incelemeye yarar. Bilindiği üzere bilgisayar bilimlerinde yargılamalar kesin ve net olmak zorundadır. Tahmini ve belirsiz karar verilmesi istenmeyen bir durumdur. Bir algoritmanın ne […]

Devam

Birliktelik, Münasebet ve Oluşum (Association, Aggregation and Composition)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde sistem modelleme ve mimari tasarım sırasında sıkça kullanılan ve genelde birbirine karıştırılması kolay olan konulardır. Özellikle nesne yönelimli programlama (object oriented programming) konusundaki gelişmelerle birlikte kullanılan UML modellerinde nesneler ve sınıflar arası ilişkilerde sıkça rastlanmaktadır. Temel olarak birliktelik ve münasebet ilişki türleri birer oluşum çeşidi olarak düşünülebilir. Yani […]

Devam

Şelale Modeli ( Waterfall Model )

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde kullanılan bir yazılım projesi yönetim modelidir. Bu model aşağıdaki 4 temel merhaleden oluşmaktadır: tahlil (analiz, analysis) tasmim (tasarım, design) tatbik (uygulama, implementation tecrübe (test,test) Yazılım mühendisliğindeki diğer modellere temel teşkil eden bu modelde yukarıdaki aşamalar sırasıyla izlenir. Aşamalar arası geçişleri oldukça sıkı olan bu modelde geri dönüşler oldukça […]

Devam

Tasarım Kalıpları (Tasmim Kalıpları, Design Patterns)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliğinde sıkça kullanılan tasarım kalıplarının bir kütüphane haline getirilmesi ve bu kütüphanenin ileriki projelerde kullanılmasıyla proje gelitşrime sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Bu kütüphane (design patterns library) genelde farklı yapılar içerebilmesine karşılık aşağıdaki gruplarda toparlanabilir: Web tasarım kalıpları (web design patterns) UML tasarım kalıpları (UML Design patterns) Grafik arayüzü tasarım kalıpları […]

Devam

Vücubiyet (Modality)

Yazan  : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (software engineering) ve veritabanı tasarımı (database design) konularında sistem modellenmesi aşamasında sıkça karşılaşılan bir problem de sistemde modellenen unsurlar (entity) arasındaki ilişkinin (relationship) vücubiyetidir ( modality ) . Bu terim bir unsurun diğerini gerektirmesi anlamında kullanılmaktadır. Mesela sistemimizde bir çalışan bir de kısım (department)  unsuru bulunsun. Her çalışanın […]

Devam

Sayısallık (Cardinality)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Unsurlar (Entities) arasındaki sayısal bağlantıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Literatürde bazı kaynaklarda sayılabilirlik olarak da geçmektedir.  Buna göre bir unsur ile diğer unsur arasında aşağıdaki üç ilişki şeklinden birisi olmalıdır: Birebir one-to-one Bire çok one-to-many Çoka çok many-to-many Bu durumlara birer misal verecek olursak: Bir çalışanın cep telefonu […]

Devam