ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram )

ERD ( Unsur İlişki Çizimi, Entity Relationship Diagram ) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Yazılım mühendisliği (Software engineering) ve veritabanı tasarımında (database design) sıkça kullanılan bu çizim yöntemine göre, modellenmek istenen sistemdeki unsurlar (Entities) çıkarılarak bu unsurlar arasındaki ilişkiler (relationships) tanımlanır. Unsurların özellikleri (attributes), anahtarları (keys) belirlenerek sistemin tamamını kapsayan bir model çizilir ve bu […]

Devam

İlişkinin Anlık Görüntüsü (Instance of a Relation)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı teorisinde iki tablonun; veya ERD çiziminde iki unsurun (entity) arasındaki ilişkinin anlık görüntüsüne (Instance) verilen isimdir. Bir ilişkiyi kümeler arası ilişkiye benzetmek mümkündür. Buna göre her unsurun üyesi olan kayıtlar (records) ile diğer unsurların üyeleri arasındaki ilişki aslında aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilebilir: Yukarıdaki örnekte bir çalışan unsurunun, kısım […]

Devam

İlişki (Relationship)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde ilişki kavramı çok çeşitli anlamlarda kullanılabilir. Örneğin nesnelerin birbiri ile olan ilişkisi veya veritabanındaki tabloların ilişkisi gibi. Veritabanı teorisindeki tablo ilişkisi Temel olarak bir ilişkisel veritabanını modellemekte kullanılan ERD (Unsur ilişki çizimi, entity relationship diagram) üzerinden bir ilişkiyi anlamak mümkündür. Bilindiği üzere bir ERD, unsurlardan (entities) oluşmaktadır ve […]

Devam

Unsur (Entity)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Veritabanı tasarımında (database design) ve yazılım mühendisliğinde (software engineering) sıkça kullanılan bir tasarım yöntemi, modellenmek istenen sistedemki unsurları çıkararak bu unsurların özelliklerini ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri tutmaktır. Temel olarak bir unsur nesne yönelimli programlama mantığında olan her nesneye benzetilebilir. Ancak bir unsurun bir nesneden temel farkı, ihtiyaç duyulduktan sonra […]

Devam