Somut (müşahhas) isim (concrete noun)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Fiziksel olarak var olan nesnelere verilen isimdir. Örneğin elma, ağaç, araba veya insan gibi. Soyut (mücerret) isimlerin tersi niteliğindedir. Daha fazla bilgi için isim tanımına bakabilirsiniz.

Devam

Özel isim (hususî isim, proper noun)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir varlığa has, sadece o varlığı işaret eden isimlere verilen isimdir. Örneğin Şadi Evren ŞEKER bir insan ismidir ve sadece bir insanı ifade eder. Bir anlamda cins ismin tersi niteliğinde olarak bir çeşit veya tür değil de sadece bir bireyi temsil eden isimlerdir. Örneğin kedi cins isim olurken tekir hususi bir […]

Devam

Cins İsim (common noun)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Bir tür, çeşit yada cinsi belirtmek için kullanılan isimlerdir. Cins isimler, isimler alanında tanımlı küme isimleri gibi düşünülebilir ve birer sınıf belirtirler.  Örneğin insan, kedi, ders veya üniveriste birer cins isim örnekleridir. Cins isimin özel haline özel isim (proper noun) denilir. Daha fazla bilgi için isim tanımına bakabilirsiniz.

Devam

Soyut İsim (mücerret, abstract noun)

Yazan: Şadi Evren ŞEKER Maddî bir varlığa işaret etmeye isimlerdir. Mücerret isim olarak da nitelenen bu isimler somut isimlerin (müşahhas isimlerin) tersi olarak kabul edilir. Fiziksel olarak vâr olmayan nesneleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin rüya, felsefe veya oyun gibi kelimeler birer soyut isimdirler. Daha fazla bilgi için isim tanımına bakabilirsiniz.

Devam

isim (noun)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bir nesneyi veya soyut bir kavramı niteleyen kelimedir. Doğal dil işleme dünyasında kısaca N harfi ile gösterilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kavramlara bakabilirsiniz: Grup (kütle) ismi (mass noun) Sayılabilir isimler (count noun) Soyut (mücerret) isimler (abstract noun) Somut (muşahhas) isimler (concret noun) Cins isimler (common noun) Özel (hususi) isimler […]

Devam

Sayılabilir İsimler (count noun)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Sayılması mümkün isimlerdir örneğin kalem, bardak, at veya ağaç gibi isimler sayılabilir. Daha fazla bilgi için isim tanımına ve sayılamaz isimlere bakabilirsiniz.

Devam

kütle adı (mass noun)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Grup ismi yada sürü ismi adı da verilmiştir. Sayılamaz varlıklara verilen isimlerdir. Örneğin kum, su, orman veya sürü gibi. İsimlerin sayılamaz veya sayı belirtmez olmaları itibariyle bu gruba dahil olmaları gerekir. İsimlerin nitelediği varlıkların sayılamaz olması gerekmez. Örneğin ağaçlar sayılabilir ve dolayısıyla bir ormandaki ağaç sayısı bilinebilir ancak orman yine […]

Devam