Regular Expression (RegExp) – Düzenli Deyimler, İfadeler

Automata (otomat) Dersinin önemli konularından birisi olan regular expressions kavramı, tanımlı olan dilde üretilebilecek olan ifadelerin gösterim biçimidir. Regular expressions, constantlardan (sabitler) ve operatörlerden (operators) oluşan kelimeler kümesi ve bu kelimeler kümesi üzerinde tanımlı işlemlerdir. Sonlu bir alfabede Σ ‘de aşağıdaki sabitler ( constant ) tanımlıdır. * (boş küme) ∅ kümenin boş olduğunu gösterir ve […]

Devam

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

Bütün dünyayı nesneler ( objects ) ve nesneler arası ilişki olarak gören model kullanılarak yapılan programlama. Bu programlama tekniğine göre her nesne bir sınıfa ( class ) aittir ve bu classtan türetilir. * Örneğin çomar bir köpektir (bu cümlede çomar nesnenin ismi, köpek ise sınıf ismidir) Her sınıfın özellikleri ( attributes, properties) ve eylemleri (methods) […]

Devam

JAVA Programlama Dili

Java Programlama Dili Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından 1996 yılında geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (interpreted) bir dildir. Bir Java yazılımı şu şekilde geliştirilir: * Programcı Java kodunu yazar. (.java dosyası olarak kaydedilir) * Bu kod bir Java derleyicisi ile derlenir. Sonuçta […]

Devam

Inheritance ( Nesneler Arası Miras İlişkisi)

Sınıflar arası ilişkiler dünyanın modellenmesinde kullanılır. Bir sınıfın başka bir sınıftan bilgileri miras olarak alması istendiğinde aralarında miras (inheritance) ilişkisi kurulur. Örneğin personel takip sistemi yazılırken kullanılan bir nesne yönelimli modellemede, insan sınıfının boyu kilosu ve yaşı gibi özellikleri, sekreter, müdür ve mühendis gibi diğer sınıflarda da kullanılacaktır. Bu durumda inheritance (miras kalma) kullanılarak sınıflar […]

Devam

Dyanmic Scoping (dinamik alan değiþkenleri)

Dynamic scoping, fonksiyon değişkenlerinin fonksiyonlar ile birlikte stackte tutulmasını hedefler. Buna göre fonksiyonların içinde tanımlanmış olan değişkenler, o fonksiyon çalışırken geçerli olur ve o fonksiyonun içinde atanmış olan değeri korur. Bir fonksiyondan başka bir fonksiyon çağrılmış olsa ve çağrılan fonksiyonda değişkenin değeri değişmiş olsa da çağıran fonksiyona geri dönüldüğünde fonksiyonun değişken değerleri geri yüklenir. Örneğin […]

Devam

Coloumn Major Order (Sütün bazlı sıralama)

Bilgisayar bilimlerinde, rowmajor order veya column major order ile, çok boyutlu (multidimensional) dizilerin (array) dogrusal hafızada (linear memory) tutulma şekli kastedilmektedir. Arraylerin hafızada tutulma biçimleri özellikle diller arasında veri geçişi yaparken kritik rol oynar. Ayrıca diziye erişim şekli doğru biliniyorsa ve bu bilgi doğru kullanılıyorsa performansı oldukça etkileyen bir özelliktir. Column major order Sütünların arka […]

Devam