Bell Halleri (Bell States)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Kuantum işleme (Quantum Computation) konusunda kullanılan ve iki dolanık kubitin (entangled qubit) birbirine göre alabileceği halleri gösterir. Dolanık kubitlerin ikiden fazla olması için kullanılan farklı haller (states) bulunur ancak Bell halleri sadece iki kubit için çalışmaktadır. Bu iki kubitin dolanık olması durumuna ayrıca EPR durumu ismi de verilmektedir. (EPR: Einstein, […]

Devam