Karmaşıklık Sınıfları (Complexity Classes)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerine matematikten miras kalan karmaşıklık teorisi (complexity theory) konularından birisidir. Aslında problem veya algoritmaların çözüme ulaşmadaki karmaşıklığını ölçmek için kullanılır. Bu tanımın ardında, her problem veya algoritmanın bir fonksiyon gibi düşünülebilmesi, ve matematikteki fonksiyonların karmaşıklığını sınıflandırmak için kullanılan karmaşıklık sınıflarının (complexity classes, asimptotik notasyonlar) , algoritmalar için uygulanması yatmaktadır. […]

Devam

En kötü durum analizi (Worst Case Analysis)

En kötü durum analizi (Worst Case Analysis) Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar bilimlerinde bir algoritmanın incelenmesi sırasında sıkça kullanılan bu terim çalışmakta olan algoritmanın en kötü ihtimalle ne kadar başarılı olacağını incelemeye yarar. Bilindiği üzere bilgisayar bilimlerinde yargılamalar kesin ve net olmak zorundadır. Tahmini ve belirsiz karar verilmesi istenmeyen bir durumdur. Bir algoritmanın ne […]

Devam

Hızlı Sıralama Algoritması (Quick Sort Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Verinin hafızada sıralı tutulması için geliştirilen sıralama algoritmalarından (sorting algorithms) bir tanesidir. Basitçe sıralanacak olan dizideki orta noktada (mean) bulunan bir sayıyı seçerek diğer bütün sayıları bu orta sayıdan büyük veya küçük diye sınıflayarak sıralama yapmayı hedeflemektedir. Bu açıdan bir parçala fethet (divide and conquere) yaklaşımıdır. Ayrıca bu seçilen orta […]

Devam