Önermeler (kaziye) Mantığı (Propositional Logic)

yazan: Şadi Evren ŞEKER önerme mantık bilimi açısında anlam taşıyan en ufak olgudur. Örneğin: “insanın iki gözü vardır” bir önermedir. Bu önermelerin gerçek hayattan alınması zorunlu değildir. Örnemenin sonucu, önerildiği gibi gerçekleşirse bu durumda önermenin sonucu olumludur. Aksi durumda, yani önerildiği gibi bir sonuçla bitmezse bu durumda önermenin sonucu olumsuzdur. Önermenin sonucu: Doğru anlamlı ise […]

Devam