sanal devre (Virtual Circuit)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER Bilgisayar ağlarından, paket anahtarlamalı ağ tipinde kullanılan iki alternatiften birisidir. (diğeri datagram tipi paketlerdir.) sanal devre uygulamasında bir paket vasıtası ile yol boyunca geçilecek olan bütün cihazlara paket bilgileri tanıtılarak bundan sonra geçecek olan paketlerin tam olarak nereye yollanacaklarını bildirilir. Bu ilk paketten sonra geçen her paket belirli bir sıra […]

Devam