FTP, “File Transfer Protocol” (Dosya
Transferi Protokolü) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir
kısaltmadır. FTP, internete bağlı iki bilgisayar arasında dosya
aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolüdür.

Sunucu (server) / İstemci (Client) mimarisi üzerine kuruludur. Yani dosyaları yayınlayan bir sunucu ve bu sunucudan dosyaları almak isteyen bir yada daha çok sayıdaki bilgisayara hizmet verir.

TCP protokolü üzerinde çalışan ftp protokolünün ana amacı dosya almak ve göndermektir. Bu amaç için tanımlı olan FTP komutları aşağıdaki şekildedir:

Jomut

Tanımı

ABOR
Abort data connection process. (ver iletişimini iptal et)

ACCT
Account for system privileges. (sistem yetkilendirmesi icin parametresi ver)

ALLO
Allocate bytes for file storage
on server. (Sunucu üzerinde kadar dosya saklamak için yer ayır

APPE
Append file to file of same name
on server. ( isimli aynı dosyayaya gönderilen dosyayı ilave et)

CDUP
Change to parent directory on
server. (Sunucudaki ana dizine (parametre olarak verilen dizine) dön)

CWD
Change working directory on server. (Sunucudaki çalışma dizinini değiştir)

DELE
Delete specified file on server. (Sunucudan isimli dosyayı sil)

HELP
Return information on specified
command. ( isimli komut için yardım göster)

LIST
List information if name is a
file or list files if name is a directory. ( şayet bir dosya ismiyse bu dosya hakkında bilgi ver, şayet bir dizin ise bu dizindeki dosyaları göster.)

MODE
Transfer mode (S=stream, B=block,
C=compressed). (Dosya alma/gönderme şeklini değiştir (S= Akış (aralıksız) B = bloklar şeklinde (parça parça) C = Sıkıştırılmış)

MKD
Create specified directory on
server. (Sunucuda ile belirtilen dizini oluşturur)

NLST
List contents of specified directory. (Sunucuda bulunan isimli dizinin içeriğini gösterir)

NOOP
Cause no action other than acknowledgement
from server. (Hiç bir işlem yapmaz 🙂 (aslında kullanım amacı bağlantıyı canlı tutmak ve belirli aralıklarla hiç bir iş yapılmazsa bağlantının kesilmesini engellemektir))

PASS Password for system log-in. (Sunucuya girişte verilen şifre)

PASV
Request server wait for data
connection. (Sunucunun veri almak için beklemesini söyler)

PORT

IP address and two-byte system
port ID. (sunucunun belirtine porta zıplamasını sağlar)

PWD
Display current working directory. (Şu anda sunucu üzerinde çalışılan dizini gösterir)

QUIT
Log off from the FTP server. (Sunucudan çıkmak için kullanılır)

REIN
Reinitialize connection to log-in
status. (Bağlantıyı tazelemek amacıyla şifre giriş ekranına kadar bağlantıyı koparıp tekrar bağlanır)

REST
Restart file transfer from given
offset. (dosya transferini belirtilen değerinden yeniden başlatır (bütün sunucular desteklememektedir ama büyük dosya transferlerinde bağlantının kopması durumunda kalan yerden devam etmek için oldukça faydalıdır))

RETR
Retrieve (copy) file from server. (sunucudan belirtilen dosyayı almaya yarar)

RMD
Remove specified directory on
server. (Bir dizini komple silmek için kullanılır)

RNFR Rename from old path. (eski dizini yeniden adlandırmak için kullanılır)

RNTO
Rename to new path. (yeni dizine verilecek adı belirler)

SITE Site specific parameters provided
by server. (Sunucuya özel bu komut listesi dışında bulunan komutları gösterir)

SMNT Mount the specified file structure. (bir dosya yapısını (cdrom floppy disket gibi) sisteme bağlamak için kullanılır)

STAT
Return information on current
process or directory. (sistemin istatistik değerlerini gösterir (ftp bir processtir ve bu process hakkında veya içinde bulunulan dizin hakkında bilgiler))

STOR
Store (copy) file to server. (Belirtilen dosyayı sunucuya atmak için kullanılır)

STOU
Store file to server name. (belirtilen sunucuya dosyayı kopyalamak için kullanılır)

STRU
Data structure (F=file, R=record,
P=page). (veri transferleri sırasında kullanılacak olan veri yapısını belirlemeye yarar (F:Dosya R: Kayıt P:Sayfa bkz. veri yapıları)

SYST
Return operating system used
by server. (Sunucunun kullandığı işletim sisteminin bilgilerini gösterir)

TYPE
Data type (A=ASCII, E=EBCDIC,
I=binary). (transfer sırasında kullanılan veri yapısını değiştirmeye yarar (A: Ascii dosyalar düz metin ve yazılardan oluşan dosyalar, E: EBCDIC , ascii benzeri farkli bir karakter tablosdur, I: Binary, resim, müzik gibi ikili dosyalar için kullanılır)

USER
User name for system log-in. (sisteme girişte kullanılan kullanıcı adını tanımlar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir