yazan: Şadi Evren ŞEKER

Tek hat üzerinden birden fazla kişinin iletişimine izin veren devre anahtarlamalı ağ tipidir. Buna göre hattı birden fazla kişi kullanmak için farklı zaman aralıklarını kullanırlar. Örneğin bir hattı 4 farklı kişi kullanmak istiyorlar. Hattın kullanımı birim zamanı 4 farklı kişiye bölünerek her birim zamanda farklı kişinin kullanması ile sağlanır.

zaman bölmeli çoklama (time division multiplexing, tdm)
Yukarıdaki şekilde birim zamanda aynı hat üzerinden 4 farklı kişinin iletişim şekli gösterilmiştir. Buna göre 1. kişi (kırmızı renkle veri transferi yapan kişi) diğer 3 kişi verisinin yolladıktan sonra hattan verisini yollayabilmektedir. Bu yöntemde diğer devre anahtarlamalı yöntemlerde olduğu gibi herhangi bir kişi veri yollamasa bile ona ayrılan zaman dilimini başka kimse kullanamaz ve hat boş kalır.

Bu bağlantı şekli ikiye ayrılır:

eş zamanlı (zaman uyumlu) zaman bölmeli çoklama (sycnhronous TDM): Buna göre gönderen ve alan taraflar tam olarak hangi zamanda göndereceklerini ve alacaklarını bilmektedirler. Bu zaman aralıklarında iletişimi yaparlar. Bu sistemin tam çalışabilmesi için alıcı ve verici sistemlerin eş zamanlı olmaları ve bribirlerinden haberdar olmaları gerekir.

zaman uyumsuz zaman bölmeli çoklama (asynchronous TDM):
Bu yapıya göre gönderen ve alan tarafların birbiri ile uyumlu olması gerekmemektedir. Bu sistemde her zaman biriminde gönderilen bilgi ilave olarak kimden geldiği ve kime gittiği gibi kimlik bilgilerini tutmaktadır. Bu sayede alıcı ve vericiler arasında iletişim yapılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için : frekans bölmeli çoklama (sıklık bölmeli çoklayıcı, frequency division multiplexing, fdm)

Yorumlar

  1. hakan

    sycnhronous, asycnhronous hale nasıl çevirebiliriz acaba hocam? asycnhronous yapmak için processleri ayrı zaman dilimine sokup yani her processin kendi zaman diliminde olup , göndericinin gönderene veri akısı yapması için ek bilgiler göndererek olabiliyor mu bu değişim dağıtık sistemlerde?

  2. Şadi Evren ŞEKER Article Author

    synch sistemlerin yapısı itibariyle göndeirm ve alım zamanları planlıdır. Yani alıcı tam olarak ne zamanda alacağını bilir ve o anda kimden bilgi beklediğini bilir. Yani sistem düzenli ve kararlıdır diyebiliriz. Asynch sistemlerde ise sistem kararsızdır. İsteyen istediği anda yollayaibilir ve alıcı da bir beklenti içerisinde olmadan verileri alır. Asnch sistemlerde alıcı bir beklenti içerisinde olmadığından alınan verinin kime ait olduğu veya kimin yolladığı da bilinemez. Dolayısıyla asynch sistemlerde veri iletişimi sırasında ilave protokol bilgileri kullanılır. Kimden geldiği, kime gittiği, veri iletiminin kaçıncı parçası olduğu gibi bilgiler bu protokol tasarımı içerisinde iletilir.

    Synch bir sistemi asynch bir sisteme çevirmek anlamsızdır. Tersi olabilir ama bu haliyle çevrim çok mantıklı değildir. Kısaca her sistem asynch temeline oturur. Örneğin internet üzerindeki paket bazlı veri iletişim, kablosuz ağlar, kızıl ötesi iletişim vs. Biz özel olarak synch hale sokmak için işlem yaparız. Yani TDM kullanılan bir sistemde kimlerin veri iletişiminde bulunacağını ve hangi aralıkta ne kadar bekleyeceğini belirtiriz. Dolayısıyla zaten asynch bir sistemi synch yapmak için gayret sarf edip sonra tersi yönde geri asynch yapmanın anlamı yoktur, sistemi synch yapmazsınız olur biter 🙂

    Çok kısıtlı olarak eğitim amacıyla veya akademik olarak bazı synch sistemler üzerinde kaotik bir ortam oluşturarak asynch sistemler yapılıyor ama bunların gerçekte uygulaması ne yazık ki yok ve anlamlı değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir