yazan: Şadi Evren ŞEKER

AIMD, TCP algoritması üzerinde çalışan bir tıkanıklık önleme yöntemidir. Buna göre tıkanıklık pencersinin (congestion window) sayısal değeri toplanarak yani doğrusal (linear) olarak artarken, ortamda bir tıkanıklık olması durumunda ise üssel olarak azalmasıdır.(yani yarılanması diye de yorumlanabilir).

Algoritma basitçe, bir paket kaybı oluşana kadar pencere boyutunun her RTT (round trip time, yani bir paketin hedefe gidip geri gelmesi için geçen süre) boyunca 1 MSS (Maximum Segment Size, yani o anda elimizde bulunan en büyük pencere boyutu) kadar arttırılmasını hedefler.
Şayet bir paket kaybı oluşursa bu durumda da pencere boyutunun yarıya indirilmesini hedefler.
Sonuç grafiği çizildiğinde, testere dişlerine benzer bir grafik elde edilir.
TCP AIMD (additive increase multiplicative decrease, toplanarak artan çarpılarak azalan)
Yukarıdaki graikte bu testere dişlisi örnek olarak gösterilmiştir. Grafiğin solunda bulunan eğimli alan, yavaş başlangıç (slow start) kısmı olup bu kısımda pencere boyutu üssel olarak arttırılmaktadır. Daha sonraki testere dişlileri kısmında doğrusal artış yapılmış ve bir paket kaybı olması durumunda paket boyutu yarısına düşürülmüştür.
Algoritmanın çalışması basitçe:
b= b – ab (paket kaybı olduğunda)
b= b + c/b (paket kaybı olmadığında)
formülleri ile özetlenebilir. Yukarıdaki formüllerde b, paket boyutu, a ve c ise birer sabit sayı olarak düşünülebilir.
Bu algoritmayı kullanan TCP, paket kaybı önleme yöntemlerinden birisi de TCP Reno yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *