Geçişsiz fiiller, fiillerin nesne alamayanlarını içeren bir alt kategorisidir. Örneğin yemek fiili geçişli bir fiildir çünkü “ekmeği yedi”  şeklinde bir nesneye atıfta bulunabilir ancak örneğin  güldü kelimesi geçişsiz bir fiildir çünkü “birşeyi gülemeyiz”. Fiilin geçişli olup olmadığının anlaşılması için fiile “neyi ” sorusu sorulabilir ve fiil buna cevap verebiliyorsa geçişli kabul edilebilir. Daha fazla bilgi için geçişli fiiller (intransitive verbs) ve çift geçişli fiiller (bitransitive verbs) bakabilirsiniz.

Yorumlar

  1. Şadi Evren ŞEKER Article Author

    Yukarıdaki örnekten belki anlaşılamamış olabilir, “yemek” geçişli bir fiil örneğidir. “Gülmek” ise geçişsiz fiile örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir