Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Terminoloji çıkarımı doğal dil işlemenin uygulama konularından birisi olan bilgi çıkarımının alt konusudur. Amaç verilen bir külliyattan (corpus) otomatik olarak terimleri ve anlamlarını çıkarmaktır.

Günümüzde gelişen İnternet kaynaklarına bağlı olarak anlambilimsel ağlar (Semantic web) çalışmaları ve buna paralel olarak ağ uygulamaları (web applications),  ağ hizmetleri (web services) , ağ dolaşıcıları (web crawlers) teknolojilerinin arkasında yatan amaç internet üzerindeki terimlerin çıkarılması, saklanması ve istenilen sorgulara göre işlenerek cevaplar üretilmesidir.

Terim çıkarma işlemi genellikle isimlere odaklanmış bir işlemdir ve amaç isim kelime gruplarını (noun phrase) çıkararak bu işlemi otomatize etmektir. Ayrıca başarılı bir çıkarım sonucu şayet isim kelime grubu bütün belirleyiciliği ile elde  edilebilirse ifâde edilmek istenen terimi açıklayan ve detaylandıran bir terime ulaşmak mümkün olacaktır. Bu durum belirsizliğin az olması sayesinde gerek varoluş modellemelerinde (ontology model) gerek de bilgi etki alanlarında (knowledge domain) oldukça kıymetli bilgiler elde edilmesini sağlar. Örneğin bu terimlerin elde edilmesi makine tercümesinde (machine translation) önemli bir role sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *