Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Zaman çizelge işareteleme dili (Timetabling Markup Language (TTML)), XML üzerine kurulmuştur. MathML üzerine kurulu zaman çizelgeleme problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır.

TTML üzerinde kullanılan formülleme dili küme teorisine dayandırılabilir. Örneğin MathML üzerinde kullanıcılara tamamen yeni semboller ile bu sembollerin ifade ettiği yeni fonksiyon ve formülleri tanımlama imkanı sağlanır. Bu durum MathML kullanan TTML dilinin de küme teorisini desteklemesini sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcı esnek bir şekilde kendi kıstaslarını belirleyebilmekte ve zaman çizelgelemesini özelleştirebilmektedir.

Bilindiği üzere zaman çizelgelemesi NP Complete (NP Tam) problem ailesindendir ve zaman çizelgelemesindeki amaç uygun zaman aralıklarına uygun olaylar kümesini yerleştirmektir. Gelişmekte olan şartlara göre zaman çizelgelemede aranan özellikler ve kurallar kümesi de gelişmekte dolayısıyla problemin karmaşıklığı artmaktadır. Bu konuda bir standart bulunmaması ayrıca araştırmacıların karşılaştırma imkanını kaldırmakta ve mukayeseli sonuçlar çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. Bu konuda ilk çalışma Andrw Cumming tarafından ICPTAT’95 ‘de yapılmış ve çalışmanın sonucu olan dile SSTL ismi verilmiştir. Beklenildiği üzere SSTL dili de bir standartlaşmayı sağlayamamıştır çünkü elde bulunan problemlerin bu dile çevrilmesi tam anlamıyla mümkün olmamıştır. Günümüzde neredeyse her araştırmacı kendi gösterimini kullanmakta ve bu konuda bir standartlaşma henüz sağlanamamaktadır.

  • Faydalanılan kaynak:
    E. Ozcan, Towards an XML based standard for Timetabling Problems: TTML.
  •   Örnek TTML dökümanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir