Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Nesne yönelimli programlama dillerinde bir varlığın bizatihi kendisidir. Daha basit bir şekilde yaşayan bir varlık önce tanımlanmalıdır, bu tanımın yapılmasına sınıf adı verilir daha sonra bu sınıftan yaşayan bir ya da daha çok varlıklar oluşturulur bu her varlığa da nesne adı verilir.

Bu durum doğal dillerdeki özel isimlere benzetilebilir. Sınıflar ise daha çok cins isimler gibi düşünülebilir. Örneğin kedi kelimesi bir cins isimdir ve daha çok bir sınıfı belirtir. Mesela kedilerin dört ayağı vardır demek ya da kedilerin gözleri gece az ışıkta parlar demek doğrudur. Ancak kedilerin kürkü sarıdır demek yanlıştır. Çünkü kedilerin kürkü farklı renklerde olabilir ama özel bir kedinin kürkü sarı olabilir. Örneğin tekir isimli kedinin kürkü sarıdır cümlesi doğrudur.

Daha basit bir ifadeyle sınıf tanımlarının gerçek hayatta örnekleri yoktur, gerçek hayatta var olanlar nesnelerdir. Sınıflar bu nesnelerin tanımlandığı yerlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir