Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks) için her sinir hücresini (neuron) birbirine bağlayan ve üzerlerinde ağırlık değeri taşıyan bağlantı üniteleridir. Buna göre bir nöron kendi hareketini yaptıktan sonra diğer nöronlara iletilmek üzere bir sonuç üretir. Sinapsisler bu sonucu alıp belirli bir ağırlıkta diğer nörona iletir. Aşağıdaki şekilde 3 farklı nörondan bir nörona gelen ve bu nörondan da iki farklı nörona geri giden bağlantılar (sinapsisler) görülmektedir:

Bu şekilde her nöronun çıktısı x olurken, her sinapsis üzerinde de w ağırlığı bulunmaktadır. Şekilde sinapsisler ayırt edilsin diye kalın oklar olarak tasvir edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir