Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, c ile yazılan bir kodun nasıl bir programa dönüştüğünü açıklamaktır. Basitçe bir kod program C dilinde yazılmış bir dosyadır. Bu kaynak kodun (Source Code) bir programa ve ardından da bir işleme (process) dönüşmesi için sırasıyla:

  1. Kod derlenir (Compile)
  2. Derlenmiş kodlar bağlanır (linker)
  3. Bağlanmış kodlar hafızaya yüklenir (loader)

Yukarıda sıralanmış olan adımların teorik arka planı bu yazının konusu dışında olup yukarıdaki bağlantılara tıklayarak detaylı bilgi alınabilir. Bu yazıda basit bir programcının nasıl kodunu çalışır hale getirdiği anlatılacaktır. Aşağıdaki örnek kod ile başlayalım:

#include <stdio.h>
int main(){
   printf("Sadi Evren SEKER");
   return 0;
}

yukarıdaki kod, ekrana “Sadi Evren SEKER” yazısı yazan basit bir koddur. Buna göre öncelike stdio.h ismi verilen başlık dosyası (header) programa dahil edilir ve bu başlıkta bulunan kodlar ışığında programımızın içerisinde bulunan fonksiyonlar çalıştırılır. Örneğin printf fonksiyonunun ne işe yaradığı ismi geçen stdio.h dosyasında tanımlıdır.

Programımızın ilk.c isimli bir dosyaya kaydedildiğini kabul edelim ve farklı ortamlarda nasıl derlenerek çalıştırıldığına bakalım:

Programımızı derlemek için (compile) linux işletim sisteminde GCC ile:

gcc ilk.c -o ilk

programı çalıştırmak için de:

./ilk

yazmanız yeterlidir.

Programımızı dev-c++ ortamında derleyerek çalıştırmak için kodumuzu yeni bir dosyaya (source code) yazdıktan sonra klavyeden F9 tuşuna basabilir veya menülerden Execute > Compile&Run seçeneğini seçebiliriz:

Dev-C++ ile kodun compile ve run edilmesi

Dev-C++ ile kodun compile ve run edilmesi

Aynı uygulamayı MS Visual C++ ile çalıştırmak için:

Öncelikle yeni bir proje oluşturulur (New > Project).

Projeye yeni bir isim verilir. Örneğin bu uygulama için “ilk” ismini verebilirsiniz.

Oluşturulan yeni projedeki “Source Files” üzerinde sağ tuş ile tıklayarak Add > New Item seçilir:

Çıkan diyalog kutusundan C++ File(.cpp) seçeneği seçilerek Name kısmına dosyanın adı yazılır (örneğin ilk.c) :

Son olarak açılan editörde yukarıdaki kod yazılarak Debug > Start Debugging seçilir veya klavyeden F5 tuşuna basılır:

Sonuç açılan konsol ekranında aşağıdaki şekilde görülebilir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *