Yazan: Şadi Evren ŞEKER

Yapısal programlamaya (Structered Programming) uygun olan bir programlama dilinde bulunması gereken temel 3 özellikten birisi de dallnamadır. Buna göre program akışı içerisinde bir alt programın (sub program) çalışıp çalışmayacağına karar verilebilmeli ve bu karar bir koşul ile programlanabilmelidir.

Aşağıdaki akış diyagramında (flow chart) bir eşkenar dörtgen ile bu durum ifade ediliştir:

Akış diyagramında çatallanma

Akış diyagramında çatallanma

Yukarıdaki akış diyagramında “i” isiminde bir değişken tanımlanarak (declare) bu değişkenin içerisine kullanıcıdan bir sayı okunarak atanmıştır (assignment). Daha sonra kod çatallanarak “i>5” kontrolü yapılmış bu şartın doğru veya yanlış olmasına göre sola veya sağa program dallanmış (akış diyagramlarında olumlu taraf genelde sağ taraf olarak kabul edilir. ancak karışıklığa engel olmak için kolların üzerine True veya False yazmakta fayda vardır).  Sonuç olarak da ekrana “Bitti” yazmıştır.

Yukarıda bulunan Ekrana “Büyük” ve “Küçük” yazan alt programlar bir şarta bağlı olarak çalışmıştır. Bir alt program çalışırken diğer alt program çalışamaz yani akış içerisinde bu alt programlardan birisinin tercih edilmesi gerekir.

Yukarıda akış diyagramı verilen algoritmanın C dilindeki karşılığı aşağıda verilmiştir:

#include <stdio.h>
int main(){
   int i;
   scanf("%d",&i);
   if(i>5) // koşul kontrolü ve dallanmayı sağlayan kod
   {
      printf("Büyük"); // koşul doğruysa bu alt program çalışır
   } else { //koşul yanlışsa durumu kontrol ediliyor
      printf("Küçük");
   }
   printf("Bitti");
}

Yukarıdaki kodda yorumlar (comments) içerisinde de açıklandığı üzere if komutu içerisinde yazılı olan koşul kontrolü yapılarak program alt programlardan birisine dallanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir