Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Özellikle doğrusal cebirde (lineer algebra) kullanılan bu yönteme hermitian transform (hermit dönüşümü) veya mürafık masfufe (bitişik matris, adjoint matrix) isimleri verilmektedir.

Karmaşık sayılardan oluşan bir matrisin hem tersyüzünün (transpose) alınması hem de karmaşık sayılarının eşleniğinin (conjugate) alınmasıdır.

Örneğin aşağıdaki karmaşık sayı matrisini ele alalım:

4 + 5i       8
 7i       2 + 6i

Yukarıdaki bu matrisin eşlenik tersyüzü aşağıda verilmiştir:

4 - 5i    -7i
   8    2 - 6i

Görüldüğü üzere her elemanın eşleniği alınmış ve matris tersyüz edilmiştir. Daha basit anlamda her elemanın hayali kısmının (imaginary part) yönü ters çevrilerek matris tersyüz edilmiştir.

Bu işlem A* ifadesi ile gösterilir ve A masfuf’unun (matrisinin) eşlenik tersyüzü anlamına gelir

Örnekler (Rasim Beyin talebi üzerine iki örnek daha ekliyorum)

Örneğin aşağıdaki masfufu (matrix) ele alalım ve eşlenik tersyüzünü bulmaya çalışalım:

1+2i   3+4i
5+6i   7-8i

Yukarıdaki bu masfufun eşlenik teryüzü aşağıdaki şekildedir:

1-2i   5-6i
3-4i   7+8i

Şayet matrisimiz daha büyük olursa benzer şekilde çözebiliriz. Örneğin aşağıdaki 3×3 boyutlarındaki matrisi ele alalım:

1       2i  3+4i
5+6i   -7i  8
 -9i  10  11+12i

Yukarıdaki masfufun eşlenik tersyüzü aşağıda verilmiştir:

1      5-6i   9i
 -2i   +7i  10
3-4i  8  11-12i

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir