Yazan : Şadi Evren ŞEKER

JSP dilinde programlama başlamadan önce bazı direktifler vererek sayfada ön işlemler yapılması mümkündür. Örneğin basit bir JSP sayfası olan aşağıdaki kodu ele alalım:

<html>
<body>
            <% System.out.println("deneme");
                java.util.Date tarih = new java.util.Date();
               out.println("Şu andaki tarih"+tarih);
                %>
</body>
</html>

Yukarıdaki kodu aşağıdaki şekilde yazmak mümkündür.

<%@ page import="java.util.*" %>
<HTML>
<BODY>
<%
    Date date = new Date();
    System.out.println( "Şu andaki tarih"+date );
%>
</BODY>
</HTML>

Yukarıdaki kodun ilk koddan farkı java.util paketinin projeye eklenmiş (import) olmasıdır. Bu sayede ilk kod örneğinde bulunan java.util.Date kullanımı yerine sadece Date sınıfı çağrılabilmektedir çünkü Date sınıfı çağrıldığında hangi paket (package) içerisinde aranacağı bir direktif olarak belirlenmiştir.

JSP Direktifleri ayrıca başka bir sayfayı projeye dahil ederek bu sayfanın içerisindeki komut veya fonksiyonların çağrılmasında da kullanılabilir:

<HTML>
<BODY>
Tarihi basıyoruz: <BR>
<%@ include file="tarih.jsp" %>
</BODY>
</HTML>

Örneğin ilk kodu tarih.jsp dosyasına kaydetmiş olalım. Yukarıdaki dosyadan tarih.jsp dosyasını çağırarak bu doyanın içerisindeki kodların çalışmasını sağlayabiliriz. Örneğin her tarih gerektiğinde bu dosyayı  dahil etmek (include) mümkündür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Lütfen onaylayınız *