Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Genetik algoritmalarda kullanılan bu çarprazlama yöntemine göre iki gen’in kromozomları bir veya daha çok noktadan kesilir. Kesilme işlemi sonucunda çarprazlanan genlerin yer değiştiren kormozonları yeni gelenlerle yer değiştiri. Bu işlemi aşağıdaki örnek üzerinden anlamak mümkündür:

Örneğin aşağıdaki ki geni ele alalım

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 2 8 1 3 6 4 5 9

Bu iki geni iki farklı noktadan keserek çarprazlamak istiyor olalım. Aşağıda x sembolü ile gösterilen bu noktalar kesim ve çarprazlama noktalarıdır:

1 2 3 x 4 5 6 x 7 8 9

7 2 8 x 1 3 6 x 4 5 9

Kesme işlemi sonucunda ortada kalan parçalar iki gen arasında yer değiştirdiğinde aşağıdaki sonuç elde ediilr.

1 2 3 x 1 3 6 x 7 8 9

7 2 8 x 4 5 6 x 4 5 9

Yukarıdaki çarprazlama işlemi henüz bitmemiştir çünkü genlerde tekrarlı kromozomlar bulunmaktadır. Normalde sorun olmayan bu duurm parçalı eşleme çarprazlaması için bir problemdir ve aşağıdaki şekilde son adım yapılır:

4 2 5 x 1 3 6 x 7 8 9

7 2 8 x 4 5 6 x 1 3 9

Yukarıdaki bu son adımda yer değiştiren kormozomların eski yerinde duran sayılar, gendeki yerlerine yazılmıştır. Örneğin ilk genin ilk kromozomunda bulunan 1 sayısı tekrarlı bir sayıdır. Yeni gelen (ortadaki) 1 sayısının yerinde eskiden 4 bulunuyordu, dolayısıyla bu tekrarlı olan (ilk) 1 sayısı 4 sayısı ile yer değiştirmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir