Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Ardışık veri yapıları (consecutive data structures) üzerinde çalışan fonksiyonlar temel olarka 3 grupta toplanabilir. Bu gruplarda amaç yazılabilecek fonksiyon tiplerini üç çatı altında toplamak ve bir abstraction (soyutlama) yaparak programcıya sadece istediği fonksiyonu parametre verebileceği bir ortam hazırlamaktır.

Bu işlem sırasında fonksiyon göstericileri (Function pointers) kullanılarak bir fonksiyon diğer fonksiyonlara parametre verilebilir.

Bindirme fonksiyonları (mapping style functions) : Bu fonksiyonlarda amaç verilen veri yapısının her elemanını verilen fonksiyona tabi tutmaktır. (örneğin bir listedeki her elemanın bir arttırılması)

Biriktirme fonksiyonları (accumulator style functions) : Bu fonksiyonlarda amaç verilen veri yapısı üzerine verilen biriktirici fonksiyonu uygulayarak tek bir sonuç elde etmektir (örneğin bir listenin tamamının toplamının bulunması)

Filitreleme fonksiyonları (Filtering style functions): Bu fonksiyonlarda amaç verilen bir veri yapısı üzerinde verilen bir filitreleme fonksiyonuna uymayan elemanların elenmesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir