Yazan : Fatih Sarı

Bu şifreleme Fransız şifrelemeci olan Felix Delastelle tarfından geliştirildi(1840-1902). Four-square cipher manüel yapılan bir simetrik şifrelemedir. Bir blok şifrelemedir. Gönderilecek mesaj 2 harfli bloklara ayrılır ve ondan sonra şifrelenir. Şifreleme için 4 tane matrise ihtiyaç vardır. Bunlardan ikisi alfabe, diğer ikisi anahtardır.

a b c d e E X A M P

f g h i j L B C D F

k l m n o G H I J K

p r s t u N O R S T

v w x y z U V W Y Z

K E Y W O a b c d e

R D A B C f g h i j

F G H I J k l m n o

L M N P S p r s t u

T U V X Z v w x y z

Sol üst taraftaki ve sağ alt taraftaki matrisler alfabeyi, sol alt ve sağ üst taraftaki matrisler ise anahtarı gösteriyor.

Algoritma

Bir mesajı şifrelemek için şu adımları izlemek gerekir.

 • Öncelikle mesajı bloklara ayırmak gerekir. (HELP ME OBİWAN KENOBİ – he lp me ob iw an ke no bi)
 • İlk harfi sol üstteki matristen bulalım.
a b c d e  E X A M P
f g h i j  L B C D F
k l m n o  G H I J K
p r s t u  N O R S T
v w x y z  U V W Y Z
K E Y W O  a b c d e
R D A B C  f g h i j
F G H I J  k l m n o
L M N P S  p r s t u
T U V X Z  v w x y z
 • İkinci harfi sol alt köşedeki matristen bulalım.
a b c d e  E X A M P
f g h i j  L B C D F
k l m n o  G H I J K
p r s t u  N O R S T
v w x y z  U V W Y Z
K E Y W O  a b c d e
			
R D A B C  f g h i j
F G H I J  k l m n o
L M N P S  p r s t u
T U V X Z  v w x y z
 • Şifrelenmiş ilk harfi bulmak için; sol üst tarafta bulduğumuz harfin satırı ile sağ alt tarafta bulduğumuz harfin sütunlarının kesiştiği noktayı, sağ üst taraftaki matriste bulmalıyız.
a b c d e  E X A M P
f g h i j  L B C D F
			
k l m n o  G H I J K
p r s t u  N O R S T
v w x y z  U V W Y Z
K E Y W O  a b c d e
			
R D A B C  f g h i j
F G H I J  k l m n o
L M N P S  p r s t u
T U V X Z  v w x y z
 • Şifrelenmiş ikinci harfi bulmak için; sol üst tarafta bulduğumuz harfin sütunu ile sağ alt tarafta bulduğumuz harfin satırlarının kesiştiği noktayı, sol alt taraftaki matriste bulmalıyız.
a b c d e  E X A M P
f g h i j  L B C D F
			
k l m n o  G H I J K
p r s t u  N O R S T
v w x y z  U V W Y Z
K E Y W O  a b c d e
			
R D A B C  f g h i j
F G H I J  k l m n o
L M N P S  p r s t u
T U V X Z  v w x y z
 • Four-square şifreleme metodunu kullanarak mesajı böyle şifreleyebiliriz:

Plaintext: he lp me ob iw an ke no bi

Ciphertext: FY GM KY HO BX MF KK KI MD

Şifreli mesajı açmanın yöntemi de aynıdır ama yerleri değiştirilir. İlk harf sol üst taraftaki matriste bulunur ve ikinci harf sağ alt taraftaki matriste bulunur. Bu matrislerde bulunan harflerin sol üst taraftaki kesişim noktası açık mesajın ilk harfini verir; sağ alt taraftaki kesişim noktası açık mesajın ikinci harfini verir.

Kripto analiz

Bir çok modern olmayan şifreleme gibi yeterli şifreli mesaj varsa Four-square cipher’da kolayca kırılabiliyor. Kaba kuvvet saldırısı yapılarak anahtar matris çıkarılabilir. Zaten blok şifreleme olduğu biliniyor ve blok boyutu da biliniyor. Bu saldırının dışında, frekans saldırısına karşı çok dayanıksızdır.

Four-square cipher’da bulunan anahtar matrisler bir birlerinden farklı iseler AB BA şeklindeki mesaj XY YX şeklinde şifrelenmezler.

Eski bir şifreleme olduğu için günümüzde kullanılmıyor. Gelişmiş bilgisayarlar ile bu şifreleme sistemini kırmak çok kolay oldu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir