Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar grafiklerinde bir şeklin herhangi bir eksende eğilmesine verilen işlemdir. Temel şekil değiştirme (Transformation) işlemlerinden birisidir. Aşağıdaki temsili şekilde gösterilmiştir:

shear

Yukarıdaki ilk şekilde olan kare, ikinci şekilde gösterildği üzere eğilmiştir. Eğme işlemini aşağıdaki dönüşüm matrisi (transformation matrix) ile yapabiliriz.

shearmatris1

Yukarıdaki bu dönüşüm matrisini (x,y) kartezyen koordinatlarına sahip temsili bir noktaya uygulayacak olursak

P’ = T x P

şeklinde çarpma işlemi ile dönüştürmek için iki matrisi çarparız ve sonuçta:

x = x + y shx

y = y

sonucuna ulaşırız. Burada görüldüğü üzere şekli oluşturan noktaların x değerlerinde y değerine bağlı bir ilave değer oluşmaktadır. Noktanın y değeri ne kadar büyükse ilave bu değer de o kadar artmaktadır. Sonuçta x değeri y değerinin shx kadar çarpımı kadar kaymakta ve şekilde eğilmektedir.

Yorumlar

  1. osman kopmaz

    Merhaba burada shx sembolünü shearing coefficient anlamında kullanıyorsunuz herhalde. Literatürde de böyle mi? shx sinüs hiperbolikle karıştırılabilecek bir sembol. Onun için soruyorum.
    Selamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir