Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Özellikle veri güvenliği ve veri bütünlüğü (data integrity) konularında kullanılan mesaj özetleri aslında birer özetleme fonksiyonudurlar (hashing functions). Buna göre büyük bir veriden nispeten daha küçük bir özet üretilir ve bu özetten orijinal veriye geri dönülemeyeceği varsayılır.

Mesaj özetlerinden en meşhurları MD5 ve SHA-1 algoritmalarıdır.

MD5 : Message digest (mesaj özeti) kelimelerinin kısaltmasıdır ve 5. Versiyonunu ifade etmektedir.

SHA-1 : Secure Hashing Algorithm (güvenli özetleme algoritması) ise 1. Versiyonudur ve daha önceki 0. Versiyonuna göre daha güvenlidir. Çoğu kaynakta sadece SHA olarak da geçmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir