Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bu yazının amacı, dev-cpp geliştirme ortamında yazılmış projelerin MS Visual Studio ile nasıl açılabileceğini göstermektir.

Örnek olarak bağlı listeler (linked list) başlıklı yazıda yayınladığım, dairesel bağlı liste (circular linked list) kodunu Visual Studio 2008 express edition ile açıp çalıştırılmasını göstereceğim. Burada anlatılanlar ile diğer Dev-CPP projeleri de açılabilir.

İlk olarak dev-cpp projesinin dosyaları diskte bir dizinde toplanır.

Ardından visual studio 2008 içerisinde yeni bir proje oluşturulur. Proje oluşturmak için aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere File > New > Project seçilir.

Açılan diyalogdan boş bir proje oluşturulur. Bu adımda projeye bir isim verilir. Ben örnek olarak “deneme” ismini kullanıyorum

Şayet projemiz doğru şekilde oluşturulduysa, project Explorer altında aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir proje ve proje için klasörler(folders) oluşur:

Buradaki klasör yapısından anlaşılacağı üzere .h uzantılı header dosyaları header files isimli klasöre, .c veya .cpp uzantılı kaynak dosyaları ise Source Files isimli klasöre konulmalıdır.

Bu işlem basit bir sürükle bırak ile sağlanabilir. Yani Dev-CPP projemizde bulunan dosyaları tutup buradaki ilgili klasör altına taşımamız yeterlidir.

Dilenirse aynı işlem, klasör üzerinde sağ tuşa tıklanıp çıkan menüden, Add > New Item seçenekleri seçilerek de yapılabilir.

Şayet menüden eklenilecekse bu durumda açılan dosya diyaloğu ile Dev-CPP projemizdeki dosyaların açılması gerekir.

Sonuçta dosyalarımızı ilgili klasörler altına taşıyarak bu adımı sonlandırıyoruz ve örnek projemiz için aşağıdaki gibi bir görüntü oluşuyor:

Bu adımdan sonra projede hiçbir değişiklik yapmadan projeyi build edebiliriz:

Şayet proje başarılı bir şekilde build edilirse (ki ben kodda tek bir değişiklik yapmadan build ettiğimde hatası bir şekilde build ediliyor)

Artık projemizi çalıştırabiliriz.

Bunun için klavyeden F5 tuşuna basılabilir veya Debug menüsünden Start Debugging seçeneğine tıklanabilir.

Proje aşağıda görüldüğü üzere başarılı bir şekilde çalışır:

Yukarıdaki prjeyi bu bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir